Nieuws

Dankbaar voor vrijspraak Christelijk parlementslid Päivi Räsänen

14 november 2023
Räsänen: “Het Hof van Beroep van Helsinki heeft zojuist geoordeeld dat alle aanklachten tegen mij zijn afgewezen. Ik ben opgelucht, blij en dankbaar aan God en aan iedereen die mij in deze fase van mijn leven heeft gesteund. De beslissing was in lijn met mijn verwachtingen – ik heb er geen moment aan getwijfeld dat ik een overtreding heb begaan in mijn geschriften en verklaringen.”

14 november 2023

Wij zijn dankbaar voor de vrijspraak van mevrouw Rasanen en met haar bisschop Juhana Pohjola. Ze is niet schuldig bevonden aan het discrimineren van homoseksuelen. Räsänen: “Het besluit is belangrijk voor de godsdienstvrijheid ‘van Bijbelgelovige christenen’. En ook voor anderen. Ik hoop dat het besluit iedereen zal aanmoedigen om moedig gebruik te maken van hun vrijheid van meningsuiting.”

Het RD berichtte over de uitspraak:

https://www.rd.nl/artikel/1041572-finse-politica-rasanen-vrijgesproken-van-smaad-tegen-homoseksuelen

Wij hopen en bidden dat er geen hoger beroep komt, al is dat niet uitgesloten. Bid alstublieft voor haar en dat de vrijheid van meningsuiting en religie behouden blijven.