Werkvelden

Werkvelden - Internationale Organisaties en Nationale Overheden

TCC verbreedde haar werkterrein naast haar transatlantische activiteiten in Washington DC en kreeg een speciale consultatieve status en accreditatie bij internationale organisaties als de Verenigde Naties (VN) in New York en haar subsidiaire organen als de Mensenrechtenraad in Genève (OHCHR), het Europees Parlement (EP) in Brussel en het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (EU-FRA) in Wenen en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking (OVSE) met de nadruk op de Human Dimension Implementation Meetings (ODIHR-HDIM) in Warschau, terwijl ze ook samenwerkt met de Afrikaanse Unie (AU) en de lidstaten. Nu op wereldwijde schaal te werk te gaan vraagt om aanpassing van de naam van Transatlantic Christian Council naar Christian Council International. Gebieden om aan te werken met extra focus werden de bescherming van Leven, Familie en Vrijheid (van godsdienst en onderwijs)

VN-NY-NL

Verenigde Naties

Onze aanwezigheid op het UNHQ in New York, waar we sinds 2016 de consultatieve status van ECOSOC hebben, maakt een wereldwijd bereik van onze boodschap mogelijk. Door de wijdverspreide invloed staat de VN in het middelpunt van het wereldwijde gesprek over leven en gezin. Onze accreditatie stelt ons in staat om ons in te zetten met mondelinge en schriftelijke verklaringen en allerlei andere lobby-instrumenten.
VN Mensenrechtenraad-NL

VN Mensenrechtenraad

Met onze raadgevende ECOSOC-status heeft CCI een stem in de VN-Mensenrechtenraad in Genève. Dit intergouvernementele orgaan bestaat uit 47 roterende VN-lidstaten en is verantwoordelijk voor de bevordering en bescherming van alle mensenrechten in de wereld.
EU-NL

Europese Unie

Wij zijn geaccrediteerd bij het Europees Parlement in Brussel en Straatsburg en nemen deel aan het Grondrechtenplatform van de EU in Wenen om een stem te hebben in de toenemende betrokkenheid van de EU bij activiteiten op het gebied van sociaal beleid en mensenrechten. De EU telt 27 lidstaten, waarvan de soevereiniteit door de EU steeds meer onder druk komt te staan.
OVSE

Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE)

CCI werkt samen met de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) in Wenen en Warschau, met de nadruk op democratische instellingen en mensenrechten. Het is 's werelds grootste op veiligheid gerichte intergouvernementele organisatie en adviesorgaan met 57 deelnemende staten.
AU-NL

Afrikaanse Unie

Met ons team in Addis Abeba zijn we aanwezig bij het bestuursorgaan van de Afrikaanse Unie, waar we het vaak behoudende beleid van zijn 55 lidstaten op het gebied van leven, gezin en vrijheid (van godsdienst en onderwijs) helpen verdedigen en helpen beschermen bij pogingen van liberale, ideologische, neokoloniale beïnvloeding van met name de EU, de VS en internationale organisaties op dit Afrikaanse overheidsbeleid.
VS Congres

VS Congres

CCI heeft ingangen in het VS congres en probeert daar haar invloed uit te oefenen door te spreken met politici en hen te bewegen tot het maken van keuzes die in lijn zijn met onze uitgangspunten op de gebieden van leven, gezin en vrijheid.