Werkvelden

Werkvelden - Internationale Organisaties en Nationale Overheden

TCC verbreedde haar werkterrein naast haar transatlantische activiteiten in Washington DC en kreeg een speciale consultatieve status en accreditatie bij internationale organisaties als de Verenigde Naties (VN) in New York en haar subsidiaire organen als de Mensenrechtenraad in Genève (OHCHR), het Europees Parlement (EP) in Brussel en het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (EU-FRA) in Wenen en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking (OVSE) met de nadruk op de Human Dimension Implementation Meetings (ODIHR-HDIM) in Warschau, terwijl ze ook samenwerkt met de Afrikaanse Unie (AU) en de lidstaten. Nu op wereldwijde schaal te werk te gaan vraagt om aanpassing van de naam van Transatlantic Christian Council naar Christian Council International. Gebieden om aan te werken met extra focus werden de bescherming van Leven, Familie en Vrijheid (van godsdienst en onderwijs)

Consultative Status VN

Verenigde Naties

Sinds juli 2016 heeft TCC/CCI de speciale raadgevende status bij de Verenigde Naties (VN) in New York en de ondersteunende organen daarvan, zoals de Raad voor de mensenrechten in Genève (OHCHR)
EU Logo

Europese Unie

TCC/CCI is geaccrediteerd bij het Europees Parlement (EP) in Brussel en het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (EU-FRA) in Wenen.
OSCE logo

Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE)

TCC/CCI is betrokken bij de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking (OVSE), waarbij de nadruk ligt op de vergaderingen over de uitvoering van de menselijke dimensie (ODIHR-HDIM) in Warschau.
AU logo

Afrikaanse Unie

Onze consulent in Addis Abeba zal een literatuuronderzoek doen om een beter inzicht te krijgen in de overheidsstructuur van de AU, de invloed van het AU beleid op de onderwerpen waar de TCC/CCI voor pleit, en de invloed van de EU en de Verenigde Staten op het AU beleid met betrekking tot de TCC/CCI onderwerpen. Zij zal ook onderzoeken wat de rol, invloed, en specifieke belangen zijn van de relevante AU (beleid)sorganen en hoopt te kunnen achterhalen met welke belanghebbende actoren de TCC/CCI eventueel kan gaan samenwerken binnen de AU.