Programma

Doorlopend Programma januari 2023 - december 2025

"Voor leven, gezin en vrijheid bij de VN, de EU, de AU en de lidstaten en versterking van de trans-Atlantische banden".

Project EU-ACP juni 2023 – september 2024

“Het ondersteunen van landen onder de nieuwe EU-ACS-overeenkomst om hun nationale soevereiniteit en christelijke waarden met betrekking tot leven, gezin en vrijheid van godsdienst en onderwijs te beschermen”