Nieuws

Nieuwsbrief maart 2023

6 april 2023

Beste lezer,

Sluw EU Verdrag - Van het dicteren van abortus tot ongebreidelde seksuele voorlichting, van het inperken van ouderlijke zeggenschap tot nieuwe sociale, gender en culturele normen en meer. Dat staat in het voor 20 jaar bindende voorgestelde verdrag dat de 27 leden tellende Europese Unie (EU) wil sluiten met een groep van 79 Afrikaanse, Caribische en de Stille Oceaan (ACS) landen. Nog steeds is dit verdrag niet getekend. En dat is goed nieuws! Mede dankzij de lobby ook dit kwartaal van Christian Council International (CCI), van Nederland tot Brussel, van Congo tot Oeganda. Leest u maar verder in de nieuwsbrief.

Doneer - Dit kost wel veel geld. We hebben dringend middelen nodig om ons werk voort te zetten en af te maken en behaalde successen voor Leven, Gezin en Vrijheid te borgen. Het gaat om een beschermend christelijk schild voor meer dan 1 miljard mensen voor 20 jaar. We willen u vragen om een serieuze gift voor dit haalbare doel in overweging te nemen.

Mondiale reikwijdte - Steeds meer wordt men zich bewust van niet alleen de gevaarlijke concepten in het verdrag, maar ook de reikwijdte. In de ACS landen, maar ook in Europa. Doordat er 106 (van de 193) landen onder dit Verdrag vallen, zal dit ook een meerderheid betekenen in beslissingen in de Verenigde Naties (VN), die als leidraad gelden voor alle landen in de wereld. Wordt hierdoor straks abortus een internationaal mensenrecht? Of seksuele oriëntatie en genderidentiteit een internationale non-discriminatie categorie?

Beschaving op het spel - Onze beschaving staat op het spel. Christelijke maatstaven als beschermwaardigheid van het Leven, het natuurlijke Gezin en de geschapen werkelijkheid van man en vrouw en Vrijheid van onderwijs en godsdienst liggen ernstig onder vuur. Alleen met uw steun kunnen we strijden voor het behoud van christelijke grondslagen.

Overmoed en intolerantie - CCI was ook bij de jaarlijkse VN vergadering in New York over de Status van Vrouwen. Dit biologisch geslacht wil de overmoedige (westerse) mens niet meer definiëren. De moderne mens zal toch immers zelf wel bepalen wat waarheid is en wie hij is of wil zijn? En wee je gebeente als je dat niet accepteert en omarmt. Dan ben je niet inclusief, discrimineer je, haat je, moet je worden gestraft en buitengesloten worden. De rechtszaak tegen de Finse politica Päivi Räsänen, die vervolgd wordt vanwege het uitdragen van een Bijbels mens- en wereldbeeld, spreekt boekdelen over de intolerantie van progressieve zijde. CCI overhandigde haar ter bemoediging een Certificaat van Waardering.

Licht en duisternis - Een Afrikaanse parlementariër omschreef het strijdtoneel pas als volgt: "Het werd opnieuw duidelijk dat de oorlog tussen licht en duisternis, tussen de progressieven en de geloofsgeoriënteerde groepen groot en intens is en dat een organisatie als CCI daarom meer dan ooit nodig is om de campagne voor leven, gezin en vrijheid te ondersteunen".

Pasen - Tegen alle zonde en gebrokenheid in mogen we toeleven naar Pasen. Jezus, de Zoon van God, heeft de zonde weggedragen aan het kruis en heeft de dood overwonnen. Een ieder die tot Hem de toevlucht neemt zal leven, van nu aan tot in eeuwigheid en naar Gods goede geboden proberen te leven.

Leest u verder ook de verslagen van onze vertegenwoordigers bij de VN in New York en de artikelen van ons bestuurslid in de VS.

Inspiratiebijeenkomst CCI businessreis Hongarije
10 mei 2023


Hierbij nodig ik zakenlieden en geïnteresseerden uit voor een inspiratiebijeenkomst over een te plannen CCI businessreis naar Hongarije.

Reserveer vast in uw agenda: 10 mei 2023, 16:00-18:00. Stuur bij interesse graag een e-mail naar hjvanschothorst@christiancouncilinternational.org

Met hartelijke groet,

Henk Jan van Schothorst
Directeur Christian Council International

Gesprek met President Museveni van Uganda