Nieuws

Nieuwsbrief september 2022

30 september 2022

Geachte lezer,

Geloof

“Ik geloof in een God die leeft, die een terugkeer kan geven naar Zijn geboden en Die een hoorder is van het gebed”, zo beëindigde ik een interview bij Family7 in Uitgelicht! naar aanleiding van de uitslag van de Italiaanse verkiezingen. En dit geloof relativeert ons werk voor 100 procent. Wij hoeven niet in eigen kracht te staan wanneer we opkomen voor het leven, het traditionele gezin en vrijheden zoals van godsdienst en onderwijs. De uitslag van de Italiaanse verkiezingen, gewonnen met het motto: God, land en familie, geeft aan dat de bevolking het roer om wil hebben. Mijn hoop is dat landen als Polen en Hongarije, die vaak alleen staan in hun pro-family beleid, hun steun zullen krijgen.

Gouden Kruis

Dat Hongarije dergelijke steun zeer op waarde schat blijkt wel uit de onderscheiding die wij afgelopen maand ontvingen. Vergezeld van een brief van Victor Orbán, premier van Hongarije en een verklaring van president Katalin Novák ontving ik 6 september jl. uit handen van de Hongaarse ambassadeur in Nederland, Andras Kocsís, het Gouden Kruis van Verdienste van Hongarije.

Zorgen en vraag om steun

We kunnen ons zorgen maken als we het debat volgen over de Transgenderwet dat in Nederland gevoerd wordt. Of als we kennis nemen van de uitspraak van het hooggerechtshof in de VS dat een Joodse universiteit moet toestaan dat er LGBTQ-clubs op hun school worden opgericht, zoals ons bestuurslid in de VS beschrijft. Of als we zien dat vanuit het Westen kwalijke zaken, als het verplichten van abortus of het moeten geven van alomvattend seksueel onderwijs op scholen, opgelegd worden aan ontwikkelingslanden. Onlangs schreef Pieter Beens over dit laatste een artikel in het Reformatorisch Dagblad. Met de ons gegeven middelen proberen we er alles aan te doen om deze zaken te keren. Uw (financiële) steun is hierbij onmisbaar!

Bid en werk

Samen met onze Afrika consultant hebben we weer veel werk verzet in verband met de EU-ACP overeenkomst, het voorgestelde, voor 20 jaar bindende handelsverdrag tussen de EU en de 79 ACP-landen. Verder hebben we de banden in de VS kunnen aanhalen. Onze vertegenwoordiger bij de VN in New York volgde enkele vergaderingen. We onderstrepen zijn oproep: Bid alstublieft tegen de niet aflatende druk van de VN om van abortus een mensenrecht te maken.

Leest u over dit alles verder in deze nieuwsbrief.

Wij wensen u van harte Gods zegen.

Met hartelijke groet,

Henk Jan van Schothorst
Directeur Christian Council International