Nieuws

Netwerk verstevigd in de VS

27 september 2022

Direct na de in ontvangst name van het Gouden Kruis van Verdienste van Hongarije op 6 september reisde Van Schothorst door naar New York langs bij de Verenigde Naties. Met diverse afspraken onderweg is hij toen met Mark den Hollander, die CCI in de VS vertegenwoordigt, naar Washington DC gereden. Daar hadden ze afspraken in het Amerikaanse Congres, de Heritage Foundation en de vestiging van Hillsdale College Graduate School of Government. Ook was er een goed weerzien met bestuurslid George Roller, die missionaris is in het Congres.

In een kerkdienst van Lakeside Presbyterian Church in West Palm Beach werden ook de aanslagen van 9/11, 2001 herdacht. Vervolgens woonde Van Schothorst de National Conservatism conferentie in Miami van 11 – 13 september. Bekenden onder de meer dan honderd sprekers waren onder meer Albert Mohler, President van The Southern Baptist Theological Seminary en de populaire gouverneur van Florida: Ron DeSantis.

Tot slot woonde hij de Pray-Vote-Stand Summit bij van 14-16 september in Atlanta, Georgia. Ook hier werkte hij aan zijn netwerk en had persoonlijke gesprekken met de hier ook aanwezige Albert Mohler en Tony Perkins, President van de Family Research Council (FRC) and FRC Action.