Nieuws

Nieuwsbrief Juni 2022

1 juli 2022

Geachte lezer,

Het afgelopen kwartaal is een bewogen periode geweest. Alleen al als het gaat over de beslissing die het Hooggerechtshof in de VS heeft genomen aangaande het “recht op abortus”. De grondwet van de VS erkent dit niet als een recht. Wetten over abortus moeten op het niveau van de staten worden gemaakt. Geen enkele hoeveelheid verontwaardiging of verzet zal dat fundamentele feit veranderen, zo schrijft ons bestuurslid John Van Der Brink. Dat men in Nederland bang is dat dit besluit ‘overwaait’ blijkt wel uit de aanval die in de krant (NRC) werd gedaan aan het adres van CCI.

Meskerem Ritmeester, onze Policy & Advocacy Directeur Afrika en ondergetekende zijn onverminderd actief geweest om beleidsmakers in de EU en de ACP landen bewust te maken van de progressieve ideologie die men probeert vast te leggen in handelsverdragen. Wij werken samen met de Driestar Hogeschool om de methode Wonderlijk Gemaakt te introduceren in Afrikaanse landen als alternatief voor de progressieve alomvattende seksuele voorlichting. Ook heeft CCI zich gebogen over de zorgelijke provisies in de ontwikkeling van een pandemieverdrag van de WHO.

Bij de VN in New York werd de commissie Bevolking en ontwikkeling gevolgd. Men probeert daar tot een gezamenlijk document te komen dat voor pro-lifers vaak ongunstig is, maar Peter Smith ontdekte een goede paragraaf over nationale soevereiniteit.

Zowel in Nederland, op Urk, als in de VS, in New Jersey en Michigan, werden er CCI business netwerk bijeenkomsten gehouden. Pete Hoekstra, voormalig VS ambassadeur in Nederland was bij twee gelegenheden de hoofdspreker. Riekelt Pasterkamp was bij alle bijeenkomsten aanwezig als moderator. Dank aan Boudewijn Haase van de firma Falk Panel, die onze gastheer was in Michigan.

Graag willen wij aan u voorstellen onze vertegenwoordiger in de VS, Mark den Hollander. Een getalenteerde jongeman, die tot grote steun is geweest bij het organiseren van de bijeenkomsten in de VS. Hartelijk dank Mark!

Verder blijven wij Païvi Räsänen volgen die weliswaar is vrijgesproken, maar tegen wie helaas in hoger beroep is gegaan. Wij wensen haar veel wijsheid en kracht en vooral Gods zegen toe.

In het kader van steun aan het bedreigde christelijke land Armenië organiseerde CCI in samenwerking met de Armeense overheid een business trip.

Wij hebben de afgelopen tijd veel geïnvesteerd en daarop (financiële) steun ontvangen. Heel veel dank hiervoor! Het is voor ons belangrijk te weten dat we niet alleen staan. Gezien de vele thema’s die onze aandacht vragen is personele uitbreiding nog steeds hard nodig. We hopen daarom op uw (blijvende) steun.

Wij wensen u van harte Gods zegen.

Met hartelijke groet,

Henk Jan van Schothorst
Directeur Christian Council International