Nieuws

Abortus is geen mensenrecht

27 mei 2022
We zien ons genoodzaakt een weerwoord te geven op een aantal onwaarheden en aantijgingen in de helaas framende bijdrage aan het adres van (Transatlantic) Christian Council International CCI (voorheen TCC) van Annemieke van Straalen (NRC, 14&15 mei) ‘Abortus onder vuur ook in Nederland’.

Zie: https://www.nrc.nl/nieuws/2022/05/14/abortus-abortus-ook-onder-vuur-in-nederland-a4124381 en de afbeelding hieronder.

Op de aantijging van ‘onze meedogenloze afwijzing van het mensenrecht op abortus’ merken we allereerst op dat in geen enkel internationaal verdrag of VN consensus document abortus als mensenrecht is opgenomen. Daarentegen staat het recht op leven wel genoemd in de universele mensenrechtenverklaring uit 1948. Ook staat daarin het gezin genoemd als fundamentele eenheid van de samenleving. Aan deze verdragsbepalingen zouden wij niet willen tornen. Wij zien de ‘pro choice’-beweging met neokoloniaal aandoende ijver en ‘enorme strijdbaarheid’ op de ‘barricades’ om het internationale recht precies op deze punten fundamenteel te wijzigen.

Ten tweede verbaast ons de beschuldiging dat CCI in de richting van (bezoekers van) abortusklinieken ‘aanstichters van haatcampagnes’ zijn, ‘vermogend’ en ‘de spreekbuis van de Amerikaanse anti-abortusbeweging’. Naast dat het opvalt dat mevrouw Van Straalen met geen woord rept over de nood van deze vaak kwetsbare vrouwen en het kindje dat ze dragen zijn deze tenlasteleggingen allen onwaar. CCI wordt als non-profit louter en op bescheiden wijze gesteund door (Nederlandse!) particulieren en is dus geen VS-spreekbuis.

Pro-abortus-organisaties daarentegen ontvangen bakken met overheidssubsidie of geld van internationale organisaties, waaronder de EU en de VN, voor haar activiteiten. Wat ons betreft, stopt de overheid daar meteen mee, zodat er een gelijk speelveld ontstaat. Wie sticht hier nu een haatcampagne aan, is vermogend, en de stem van de westerse gesubsidieerde pro-choice beweging anders dan die de vinger hier uitsteekt?

Henk Jan van Schothorst en Jan Schippers, RvB en voorzitter RvT van de Stichting CCI.

Op 27-05-2022 verscheen een verkorte versie van bovenstaande in het NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2022/05/27/abortus-geen-mensenrecht-a4129351 en de afbeelding hieronder.

Abortus ook onder vuur in Nederland - NRC 14-05-2022
Abortus is geen mensenrecht - Opinie NRC