Nieuws

Nieuwsbrief december 2022

21 december 2022

Beste lezer,

"Greater is the One living inside of me, than he who is living in the world."

Dit prachtige lied geeft houvast in de harde, geestelijke strijd, die woedt op het internationale toneel. Steeds fanatieker pogen vooral Westerse landen een seculier mens- en wereldbeeld op te dringen als internationale norm. Alles wat te maken heeft met God, Zijn heilzame geboden en scheppingsorde moet wijken voor de zelf beschikkende mens. Die zal toch zelf zijn rechten en identiteit wel bepalen? Tragisch genoeg gaat Nederland in deze strijd voorop. Het lijkt soms wel een intimiderende actiegroep. In een militant getoonzette Kamerbrief van het Kabinet van 30 november over ‘voortgang Nederlandse inzet gendergelijkheid, SRGR (lees abortus) en gelijke rechten van lhbtiq+ personen in de EU’ wordt ondergetekende impliciet zelfs weggezet als een religieuze extremist.

Op de laatste dag van een 3-daagse strategische bespreking in Wenen over onze aanpak in deze geestelijke strijd opende ik 's morgens de Dagelijkswoord.nl app en las 1 Johannes 4:4:

Kinderkens, gij zijt uit God, en hebt hen (valse profeten) overwonnen; want Hij is meerder, Die in u is, dan die in de wereld is.

Dat herinnerde me aan het genoemde lied dat ik onlangs meekreeg van een Ethiopische chirurg met wie ik samenwerkte in Maputo, Mozambique. Daar werd de halfjaarlijkse Gezamenlijke Parlementaire Vergadering van de EU en de 79 landen tellende Organisatie van Afrikaanse, Caribische en Pacifische (Stille Oceaan) staten (OACPS) gehouden. Tijdens een ontbijt met hem zei hij: “today it constantly fuels trough my body and heart”.

Een geslepen en financieel rijke EU probeerde in Maputo een aanpassingsverplichting aan zogenaamde, niet-unaniem overeengekomen, 'Europese waarden' aan ontwikkelende ACP landen op te leggen. Zoals promotie en onderwijs van seksuele verwording en abortus, juist ook aan kinderen, tegen hun wetten, cultuur en religie in.

De EU preekt solidariteit en democratie, maar wil gewoon Brusselse macht en maatstaven in lidstaten en wereldwijd geldend maken. Afrikaanse parlementariërs hielden hun Europese collega's voor dat dit een respectloze aanval was op hun democratie, soevereiniteit en cultuur. En een onacceptabele nieuwe vorm van ‘ideologisch kolonialisme’, zelfs ‘slavernij’ door het Westen.

Oeganda verdedigt Afrikaanse gezinswaarden tegen zogenaamde Europese waarden.

Tijdens de 10e top van staatshoofden en regeringsleiders van de OACPS van 6-10 december in Luanda, Angola heb ik, samengevat op een A4tje, aangeraden om het ACP-EU handelsverdrag niet door dézen ter ondertekening voor te leggen, maar aan de nationale parlementen, ter opschoning. Niet Brussel, maar zij gaan over hun wetgeving, zeker over deze gevoelige en controversiële gebieden.

Leest u in deze nieuwsbrief meer over de impact die het steeds meer op rechten gebaseerde beleid heeft. De rapporten van onze vertegenwoordiger bij de VN, Peter Smith en de artikelen van ons bestuurslid in de VS, John Van Der Brink spreken boekdelen.

In heel deze clash tussen leven en dood, goed en kwaad, God en mens, leer ik steeds meer het lied meezingen met de Ethiopische dokter, zoals ook die morgen:

"Greater is the One living inside of me, than he who is living in the world."

De tekst in onze Kerstwens is ook niet voor niets gekozen uit dit prachtige hoofdstuk uit 1 Johannes 4:

Wij wensen u van harte Gods zegen.

Bedankt en vooruitblik

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om iedereen die ons het afgelopen jaar heeft gesteund hartelijk te bedanken. Mocht u een eindejaarsgift overwegen, dan zou dit zeer welkom zijn. Onze wens is om het (sponsor)plan dat elders in de nieuwsbrief is opgenomen uit te kunnen voeren.

DV 28 januari 2023 zal CCI 10 jaar bestaan. Wij willen daar het komende jaar aandacht aan besteden. Houdt u onze berichtgeving hierover in de gaten.

Met hartelijke groet,

Henk Jan van Schothorst
Directeur Christian Council International