Nieuws

CCI 10 jaar - steun voor Finse Politica Päivi Räsänen

27 januari 2023
Ter gelegenheid het 10-jarig bestaan van Christian Council International (CCI) overhandigde directeur Henk Jan van Schothorst een Certificaat van Waardering aan Päivi Räsänen, lid van het Finse Parlement.
Certificate of Appriciation to Päivi Räsänen

In het certificaat wordt ze erkend voor haar ‘voorbeeldige moed en onvermoeibare toewijding om de zaak van leven, gezin en vrijheid van meningsuiting en godsdienst te verdedigen in rechtszalen en christelijke waarden in de politiek te bevorderen’. Hiermee is ze een toonbeeld van geloof, hoop en liefde voor ons en velen wereldwijd. 

Räsänen, met een onderbreking tijdens haar ministerschap al sinds 1995 lid van het Fins Parlement, is internationaal bekend geworden omdat ze strafrechtelijk vervolgd wordt voor ‘haatzaaien’. De aanklacht betrof haar tweet in 2019 van de Bijbelverzen uit Romeinen 1:24-27, waarmee ze haar Lutherse kerkleiding probeerde te weerhouden mee te gaan lopen in de Helsinki Pride Parade. Ook een boekje wat ze in 2004 schreef met als thema ‘Man en vrouw schiep hij hen’ en een bespreking van deze zaken tijdens een radio uitzending werd gekwalificeerd als ‘haatzaaien’. De maximum straf hiervoor is 2 jaar gevangenis. De aanklager eiste slechts zware boetes en herroeping van deze zaken. 

Van Schothorst kent de zaak van mevrouw Räsänen al sinds 2019. Voor het eerst ontmoette hij haar in oktober 2021 tijdens een ontbijt en koffie in een hotel in Boedapest in 2021 bij het Hongaarse parlementaire gebedsontbijt. Sindsdien steunt CCI mevrouw Räsänen. Van Schothorst was dan ook bij haar rechtszaak aanwezig begin 2022, precies een jaar geleden. De vreugde was groot toen ze in maart unaniem door alle drie de rechters werd vrijgesproken op alle aanklachten. Maar de teleurstelling was even groot toen we hoorden dat de aanklager een maand later in hoger beroep ging. Die zaak dient in augustus. 

In essentie gaat de zaak van mevrouw Räsänen over de Bijbelse leer over het huwelijk en de seksuele moraal. De aanklager vond Päivi’s standpunt onaanvaardbaar in het moderne Finland: ‘Heb de zondaar lief, maar haat de zonde’. Räsänen’s herhaalde standpunt is dat, volgens het christelijke mensbeeld iedereen, ongeacht seksuele geaardheid, gelijkwaardig is. De aanklager daarentegen zei dat als je bepaalde handelingen ‘zonde’ noemt, dat je dan ook de waardigheid van de zondaar schendt. Dus je kunt volgens haar geen onderscheid maken tussen wat iemand doet en zijn identiteit. Met het benoemen in de Bijbel van de zondigheid op dit gebied is de Bijbel dus eigenlijk beledigend, vernederend, hatelijk en mogelijk vervolgbaar.

Met het aantekenen van Hoger Beroep zal opnieuw veel belastinggeld heengaan met dit proces, wat niet gestopt kan worden in urgente zaken als de aanpak van echte misdaden in plaats van iemands overtuiging tot misdaad verklaren. Zeker ook als de staat als aanklager onbeperkt mag terugzoeken in het verleden. Een treurige werkelijkheid is dat de Lutherse kerk haar Bijbelse wortels op dit gebeid steeds meer verloochent en zich steeds openlijker opstelt aan de verkeerde kant van de strijd. Haar zaak kan nog jaren duren, zelfs tot het Hooggerechtshof. En dan mogelijk nog naar het Europese Hof van de Rechten van de Mens. In meer landen in Europa is een tendens van censureren van overtuigingen waar te nemen. Ook de EU is bezig met voorbereidingen om ‘haatzaaien’ tot een misdaad in de EU te verklaren, net als terrorisme, mensenhandel en georganiseerde misdaad. 

Op dit moment staat eigenlijk de Bijbel terecht in Finland. Als dat daar kan, dan kan dat ook zo gebeuren in andere landen. Maar, zo hield Van Schothorst Räsänen voor tijdens de uitreiking van het Certificaat in het Parlement in Helsinki: In de Bijbel staat: ‘Vreest niet. Wel 366 keer. Dat is voor elke dag in het jaar één keer, zelfs in het schrikkeljaar is er voor voorzien. Laat dat onze dagelijkse marsorder zijn.’