Nieuws

Trieste uitspraak Hooggerechtshof

22 september 2022
Velen van u zullen zich herinneren wat er een paar jaar geleden gebeurde met de christelijke scholen in Alberta, Canada, toen Bill 24 werd aangenomen die de oprichting van homo- en lesbische clubs op scholen verplicht stelde als leerlingen dat wilden.

Door: John Van Der Brink

Dit leidde tot een enorme reactie in veel schoolgemeenschappen die de financiering en zelfs het bestaan van verschillende christelijke scholen bedreigde, ook van onze eigen NRCEA-school daar. Gelukkig ontsnapten de christelijke scholen aan de druk en het effect van deze wet door een regeringswisseling na verkiezingen. Maar de gedachtegang die de oorspronkelijke wet voortbracht is nog springlevend en wacht slechts op een nieuwe kans om weer op te duiken.

Helaas, maar zeer voorspelbaar, is die gedachtegang niet ten noorden van de Amerikaans/Canadese grens gebleven. Dit jaar was ook de Yeshiva Universiteit in New York City het doelwit. Yeshiva is een Joodse universiteit die in 1886 werd opgericht als een jongensschool met als doel het geven van krachtig onderwijs in de studie van de oudtestamentische Thora of wat wij de eerste vijf boeken van de Bijbel zouden noemen. Yeshiva is sindsdien uitgebreid tot een moderne onderzoeksfaciliteit, maar het is nog steeds de belangrijkste instelling van de moderne Joodse orthodoxie. Een staatsrechter oordeelde echter in juni dat er niets in de identiteit van Yeshiva University was dat hen vrijstelde van mensenrechtenwetten die gelden voor openbare onderwijsinstellingen. Yeshiva ging tegen deze uitspraak in beroep en vroeg om uitstel, waarna de zaak voor het Hooggerechtshof kwam. Het verzoek om uitstel werd door het Hooggerechtshof afgewezen, wat betekent dat Yeshiva, totdat de zaak via de beroepsprocedure is afgehandeld, moet toestaan dat er LGBTQ-clubs op hun school worden opgericht.

De uitspraak van zowel de lagere als de hogere rechtbank is gevaarlijk en schept precedenten. Het zegt in feite dat tenzij een religieuze school duidelijk aantoont, in haar religieuze tradities en documentatie, dat de LGBTQ ideologie een schending is van de Bijbelse normen waaraan zij zich houdt, en waaruit zij dagelijks onderwijst, zij gedwongen kan worden een on-Bijbelse praktijk toe te staan op hun schoolterrein. Het zal belangrijk zijn de uiteindelijke uitkomst van deze zaak in de gaten te houden. 

Het is ook alarmerend om te zien hoe de LGBTQ-gemeenschap de Amerikaanse onderwijsinstellingen binnendringt. Eerst waren het de openbare scholen die, onder het mom van een verbod op discriminatie, LGBTQ-activiteiten moesten toestaan en zelfs bevorderen. Tegenwoordig is elke openbare school een broedplaats om deze levensstijl te helpen normaliseren. Maar wat er gebeurt op Yeshiva bewijst dat religieuze scholen ook niet zijn vrijgesteld. Als een school niet religieus genoeg is, valt ze onder dezelfde regels.

Momenteel mogen religieuze scholen in Amerika hun interpretatie van de Bijbel onderwijzen en wat die zegt over hoe we moeten leven. Vrijheid van godsdienst garandeert dat recht nog steeds. Maar de uitdaging van dat recht lijkt voor onze deur te staan. We vragen ons af hoe lang deze vrijheid stand zal houden als we beschuldigd worden van discriminatie van hen die het niet eens zijn met onze leer. Moge de Heere onze natie en onze scholen in genade gedenken en leiders opwekken die een samenleving willen handhaven die gebaseerd is op de zeden en principes van Gods Woord. De toekomst van onze kinderen en kleinkinderen staat op het spel.

Dit is een verhaal in ontwikkeling en één dat in de gaten moet worden gehouden door allen die bezorgd zijn over de toekomst van religieuze vrijheid in Amerika. De laatste stap is dat Yeshiva University heeft besloten ALLE clubs op te heffen totdat deze zaken in de rechtbank zijn geregeld. Het is duidelijk dat zij vinden dat hun religieuze rechten worden geschonden en dat zij bereid zijn grote offers te brengen om te proberen deze te herwinnen.

John Van Der Brink is directeur van de Netherlands Reformed Christian School in Pompton Plains (New Jersey) en lid van de Board of Directors Christian Council International (CCI)