Nieuws

Het is mijn RECHT

15 september 2022
Nigeria is een kampioen in het verdedigen van ongeboren kinderen, samen met de rest van Afrika en de moslimlanden. Deze moedige landen weerstaan de druk van de zogenaamde ontwikkelde landen.
Peter Smith over de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 26 augustus 2022, waar de volgende resolutie werd aangenomen: 'Internationale samenwerking voor toegang tot justitie, rechtsmiddelen en bijstand voor overlevenden van seksueel geweld'.

Door: Peter Smith

Ik zit momenteel in mijn kantoor in het Verenigd Koninkrijk, erg bedroefd over het verlies van een groot monarch, Koningin Elizabeth II.

Ik ben gevraagd om een klein artikel te schrijven over een van de meest omstreden kwesties bij de VN. Al meer dan 25 jaar ben ik betrokken bij deze strijd.

Na het doornemen van honderden VN-documenten heb ik nog nooit een verwijzing naar verplichtingen gezien, alleen maar rechten, rechten en nog eens rechten. Ik heb vele saaie vergaderingen bij de VN bijgewoond waar rechten centraal stonden. In de Bijbel zie ik verplichtingen op de voorgrond en niet veel vermeldingen van rechten.

Hun favoriete recht is het recht op gezondheid. Dit zet me aan het denken over wat dit betekent. Misschien mag niemand ziek worden. Dan denk ik nee, het betekent dat ze verwachten dat ik voor hun gezondheidszorg betaal. Daarna komt het idee dat reproductieve gezondheid ook een recht is. Het nieuwste bij de VN is het recht op toegang tot veilige abortus. Dus, wat de VS en de EU willen is het recht om ongeboren kinderen te laten doden in de baarmoeder van hun moeder in een of andere abortusfabriek. Deze landen willen alle landen in de wereld dwingen tot deze cultuur van de dood. Abortus is een menselijk onrecht, geen menselijk recht.

Nigeria is een kampioen in het verdedigen van ongeboren kinderen, samen met de rest van Afrika en de moslimlanden. Deze moedige landen weerstaan de druk van de zogenaamde ontwikkelde landen. De Biden regering is erg pro-abortus. Zij vinden geen enkele abortus verkeerd of slecht. Hun eigen Hooggerechtshof ontkende onlangs dat er enig recht op abortus bestond toen het Roe v. Wade omver wierp. Dit was te danken aan de benoeming van drie pro-life rechters door president Trump.

Bid alstublieft tegen de niet aflatende druk van de VN om van abortus een mensenrecht te maken. Elk kind in de baarmoeder wordt door Christus geliefd en is door Hem gewild.

--------------------------

Op 26 augustus 2022 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de volgende resolutie aangenomen:

Internationale samenwerking voor toegang tot de rechter, rechtsmiddelen en bijstand voor overlevenden van seksueel geweld

Ik heb hieronder operationele paragraaf 6 gekopieerd en wil daar enkele opmerkingen over maken. De vetgedrukte formulering is problematisch.

6. dringt er bij de staten op aan te zorgen voor de bevordering en bescherming van de mensenrechten van alle vrouwen en hun seksuele en reproductieve gezondheid en reproductieve rechten overeenkomstig het actieprogramma van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling, het actieprogramma van Peking en de slotdocumenten van de toetsingsconferenties daarvan, onder meer door de ontwikkeling en handhaving van beleid en wettelijke kaders en de versterking van gezondheidsstelsels die alomvattende seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten van hoge kwaliteit, goederen, informatie en onderwijs, met inbegrip van veilige en effectieve methoden van moderne contraceptie, universeel toegankelijk en beschikbaar maken, noodanticonceptie, preventieprogramma's voor zwangerschap onder adolescenten, gezondheidszorg voor moeders, zoals geschoolde geboortezorg en verloskundige noodhulp, waardoor obstetrische fistels en andere zwangerschaps- en bevallingscomplicaties zullen afnemen, veilige abortus wanneer de nationale wetgeving dergelijke diensten toestaat, en preventie en behandeling van infecties van de voortplantingsorganen, seksueel overdraagbare infecties, HIV en reproductieve kankers, waarbij wordt erkend dat de mensenrechten het recht omvatten om controle te hebben over en vrij en verantwoordelijk te beslissen in aangelegenheden die verband houden met hun seksualiteit, met inbegrip van seksuele en reproductieve gezondheid, zonder dwang, discriminatie en geweld;

Bovenstaande paragraaf is gevaarlijk omdat de term mensenrechten is opgenomen samen met de term "veilige abortus". Dit kan worden opgevat als een soort recht op abortus. Meer specifiek bij zwangerschap als gevolg van verkrachting. Ook al is abortus als gevolg van verkrachting ongeveer 1 op de 1000 van alle abortussen, het wordt gebruikt als een hard geval om sommige abortussen te rechtvaardigen die vervolgens worden gebruikt om alle abortussen te rechtvaardigen.

Nu is er enige goede kwalificerende taal, met een verwijzing naar de "Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling, het Actieplatform van Peking". Dit had beter gekund door te verwijzen naar het verslag van deze conferenties in plaats van naar het actieplatform. Het eerste bevat voorbehouden, het tweede niet. De verwijzing bevat echter de formulering dat "abortuswetten op nationaal niveau moeten worden vastgesteld".

Over veilige abortus wordt gezegd: "wanneer dergelijke diensten door de nationale wetgeving zijn toegestaan". Ook dit gaat in tegen abortus als mensenrecht. Dit is echter de tweede keer dat deze term "veilige abortus" voorkomt in een zogenaamd consensusdocument.

Pro-abortus mensen zullen beweren dat deze termen iets toevoegen aan het internationaal gewoonterecht en een stap zijn op weg naar abortus als een mensenrecht. Het slechte is dat de pro-abortus landen zullen beweren dat "veilige abortus" een overeengekomen formulering is en zij zullen gemakshalve vergeten de kwalificerende taal te citeren.

Helaas zijn er drie andere verwijzingen naar : "inclusief seksuele en reproductieve gezondheidszorg" in het document.   Dit is een beladen term waarover in de VN al een kwart eeuw wordt gestreden. Het zou geschrapt moeten worden, of er zou op zijn minst kwalificerende taal naast moeten staan om een verondersteld recht op abortus te voorkomen.

Ook deze resolutie is niet bindend, het is slechts een vrijwillige gedragscode voor landen. Het is geen verdrag of conventie. Arme landen komen er echter pas later achter, onder druk van de rijke landen, dat niet-bindend zijn een voorwaarde voor economische hulp kan worden.

Peter Smith representeert CCI bij de VN in New York