Nieuws

Godsdienstvrijheid en de tussentijdse verkiezingen in de VS

2 november 2022
November 2022
Over enkele dagen gaat Amerika naar de stembus voor de zogenaamde tussentijdse verkiezingen. Deze verkiezingen komen op een moment dat veel Amerikanen zich zorgen maken over de koers van ons land, zowel op nationaal als op internationaal niveau. Oorlogen en geruchten van oorlog zijn er op vele plaatsen in de wereld, en Amerika's positie, zowel defensief als offensief, lijkt bedreigd. In ons land heerst verdeeldheid, verwarring en controverse. Gezien deze zaken is het erg moeilijk om optimistisch te zijn over de toekomst.

Door: John Van Der Brink

Toch kunnen we vandaag de dag de religieuze vrijheden hebben die ons dierbaar zijn. We mogen Gods woord hebben in onze huizen, kerken en scholen. Dat is een kenmerk van hoop voor vele generaties. Maar er zijn mensen die "discriminatie" zo willen gebruiken dat een levensstijl gebaseerd op Zijn Woord wordt gecriminaliseerd. En daarom is het zo belangrijk om te stemmen.

Inwoners van New Jersey zullen niet stemmen voor een gouverneur of Amerikaanse Senaatszetels in de verkiezingscyclus van 2022. Maar alle twaalf zetels in het Huis van Afgevaardigden van New Jersey worden in stemming gebracht. Hoewel New Jersey grotendeels een liberale staat is, en het onwaarschijnlijk is dat onze stemmen een grote impact zullen hebben, zou zelfs één zetel een verschil maken, zowel in de staat als in het land. Het is belangrijk om in uw district te stemmen, zelfs als de kandidaat van uw voorkeur waarschijnlijk niet zal winnen, want hoe groter het aantal conservatieve stemmen is, hoe groter de kans dat toekomstige kandidaten zullen reageren op conservatieve waarden.

Op staatsniveau is het ook belangrijk om je overtuigingen uit te dragen. In feite kan stemmen op staats- en lokale kandidaten een verschil maken in onze eigen gemeenschappen. Gekozen ambtenaren plannen activiteiten en beslissen hoe belastinggeld wordt besteed. Kandidaten met liberale neigingen promoten vaak activiteiten die niet stroken met een christelijk wereldbeeld. Het is zelfs belangrijk om aandacht te besteden aan de kandidaten voor de lokale besturen van openbare scholen. Wat op openbare scholen wordt gepromoot en gepraktiseerd helpt om normen in de samenleving vast te stellen. De normalisatie van on-Bijbelse waarden werkt door in alle segmenten van de samenleving.

Laten we tenslotte niet uit het oog verliezen dat, ondanks alle ontmoedigende tendensen die we vandaag de dag in de samenleving zien, er een God is die boven dit alles regeert. We moeten ons best doen om onze samenleving in overeenstemming met Zijn Woord te ordenen. Maar nog belangrijker is dat wij ons zorgen maken over hoe wij persoonlijk en in onze gezinnen voor God staan. Moge de Heer gebed geven voor leiders die willen leiden volgens de zeden en principes van Zijn Heilig Woord, maar bovenal voor het welzijn van onze nooit stervende zielen.

Namens de Groep Godsdienstvrijheid,

John Van Der Brink, directeur van de Netherlands Reformed Christian School in Pompton Plains (New Jersey) en lid van de Board of Directors Christian Council International (CCI)