Werkvelden

VS Congres

CCI heeft ingangen in het VS congres en probeert daar haar invloed uit te oefenen door te spreken met politici en hen te bewegen tot het maken van keuzes die in lijn zijn met onze uitgangspunten op de gebieden van leven, gezin en vrijheid.