Werkvelden

VN Mensenrechtenraad

Met onze raadgevende ECOSOC-status heeft CCI een stem in de VN-Mensenrechtenraad in Genève. Dit intergouvernementele orgaan bestaat uit 47 roterende VN-lidstaten en is verantwoordelijk voor de bevordering en bescherming van alle mensenrechten in de wereld.