Werkvelden

Verenigde Naties

Onze aanwezigheid op het UNHQ in New York, waar we sinds 2016 de consultatieve status van ECOSOC hebben, maakt een wereldwijd bereik van onze boodschap mogelijk. Door de wijdverspreide invloed staat de VN in het middelpunt van het wereldwijde gesprek over leven en gezin. Onze accreditatie stelt ons in staat om ons in te zetten met mondelinge en schriftelijke verklaringen en allerlei andere lobby-instrumenten.