Werkvelden

Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE)

CCI werkt samen met de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) in Wenen en Warschau, met de nadruk op democratische instellingen en mensenrechten. Het is 's werelds grootste op veiligheid gerichte intergouvernementele organisatie en adviesorgaan met 57 deelnemende staten.