Werkvelden

Afrikaanse Unie

Onze consulent in Addis Abeba zal een literatuuronderzoek doen om een beter inzicht te krijgen in de overheidsstructuur van de AU, de invloed van het AU beleid op de onderwerpen waar de TCC/CCI voor pleit, en de invloed van de EU en de Verenigde Staten op het AU beleid met betrekking tot de TCC/CCI onderwerpen. Zij zal ook onderzoeken wat de rol, invloed, en specifieke belangen zijn van de relevante AU (beleid)sorganen en hoopt te kunnen achterhalen met welke belanghebbende actoren de TCC/CCI eventueel kan gaan samenwerken binnen de AU.
AU logo