Nieuws

Dank aan de supporters van Päivi Räsänen

1 september 2023

Helsinki, Finland, 1 september 2023

Dank

Namens Päivi Räsänen wil ik u hartelijk bedanken voor uw steunbetuiging in verband met het hoger beroep dat gisteren en vandaag diende in de rechtbank in Helsinki, Finland. 

Voorafgaand aan de rechtszaak kreeg ik de gelegenheid om namens u 2500 steunbetuigingen te overhandigen! Kijkt u mee in de video hieronder waarin mevrouw Räsänen ook haar dank uitspreekt: 

"Ik ben zo dankbaar. Ik hoop dat u mijn dankbaarheid wilt overbrengen. Dat ik zo dankbaar ben voor deze steun en voor hun gebeden. Dat betekent veel voor me. Hartelijk dank en bedankt dat u helemaal uit Nederland bent gekomen".

Ook de Finse media besteedde aandacht aan de steunbetuigingsactie.

Inmiddels is het aantal handtekeningen opgelopen tot over de 2800. We hopen op nog veel meer steun. De actie loopt door zolang het proces gaande is.

De zaak

De aanklacht betrof een tweet in 2019 van de Bijbelverzen uit Romeinen 1:24-27, waarmee mevrouw Räsänen haar Lutherse kerkleiding probeerde te weerhouden mee te gaan lopen in de Helsinki Pride Parade. Ook een boekje wat ze in 2004 schreef met als thema ‘Man en vrouw schiep hij hen’ en een bespreking van deze zaken tijdens een radio uitzending werd gekwalificeerd als ‘haatzaaien’.

Opvallend was dat de aanklaagster tijdens de zitting langdurig, fundamenteel en doelbewust het nondiscriminatie beginsel boven de vrijheid van meningsuiting en godsdienst zette. Deze zijn vrij, zolang ze zich conformeren aan normalisatie van homoseksualiteit. De verdediging tegen de aanklachten vond ik (opnieuw) meer dan overtuigend. De uitspraak volgt op z'n laatst 30 november.

Voor verdere berichtgeving over de zaak-Räsänen verwijzen wij u graag naar het Reformatorisch Dagblad.

Het werk van Christian Council International (CCI)

Verderop in dit bericht vindt u een overzicht van het werk van CCI in een notendop. Als u op de hoogte wilt blijven van ons werk, dan kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief, die eens per kwartaal verschijnt. 

Om een blijvend Christelijk geluid te laten horen bij overheden en (inter)nationale instellingen is financiële steun onmisbaar. Kijkt u op onze website voor de mogelijkheden om CCI te steunen.

De persoonlijke berichten die we mochten overhandigen aan mevrouw Räsänen waren hartverwarmend. We roepen u op om voor haar en anderen, die vervolgd worden vanwege hun Bijbelse opvattingen, te blijven bidden.

Op uitnodiging van CCI hoopt mevrouw Räsänen op een nader te bepalen tijdstip naar Nederland te komen. Datum en tijd volgen nog. Wij zullen hierover berichten via de nieuwsbrief en onze social media kanalen.

Ontvang een hartelijke groet uit Finland,

Henk Jan van Schothorst
Directeur Christian Council International

CCI in een notendop 2023