Nieuws

Nieuwsbrief maart 2024

30 maart 2024

Geachte lezer,

Stille Zaterdag

Vandaag is het stille zaterdag. Een dag om stil te worden. Om tot je door te laten dringen dat onze schuld gedragen is door onze Heere en Heiland, Jezus Christus.

Gisteren, tijdens de Goede Vrijdagdienst werd psalm 69, waarin het lijden van de Heere Jezus zo diep wordt beschreven, ingeleid met het ‘Erbarme dich’ uit de Matthaüs Passion. Tijdens de bijeenkomst in New Jersey over ‘bedreigingen van de godsdienstvrijheid’ op 15 maart jl. kwam aan de orde WAAROM die bedreigingen er zijn. Ons bestuurslid John Van Der Brink merkt terecht op dat dit een gevolg is van onze persoonlijke en nationale zonden. We kunnen dan niet anders dan met Petrus, die Jezus verried, uitroepen: ‘Erbarme dich, mein Got’ (Ontferm U over mij, mijn God).

Achterban

Naast het reguliere werk bij internationale organisaties, stond het afgelopen kwartaal ook in het teken van het informeren van onze achterban over het werk van CCI. Diverse evenementen vonden plaats in de VS, Canada en Nederland. Met dank aan Gerrit Rozendaal uit Chilliwack, BC wordt onderzocht of CCI ook in Canada opgericht kan worden.

Fellowship New York en Genève

Sinds dit jaar heeft CCI iets nieuws: de mogelijkheid voor studenten en andere geïnteresseerden om kennis te maken met het werkveld van CCI. Onze vertegenwoordiger in de VS, Mark den Hollander, organiseerde een week voor zijn medestudenten van Hillsdale College (Michigan) in New York rondom de Commission on the Status of Women (CSW68). Daar werd ook een parallelle conferentie gehouden, mede georganiseerd door CCI, de Conference on the State of Women and Families (CSWF). Lees verder in de nieuwsbrief de betrokken verhalen van de studenten.

Peter Smith volgde voor ons de CSW68 online.

Vanuit Nederland vertrok een groepje geïnteresseerden naar de VN in Genève, wat waardevolle inzichten opleverde. We mochten een van de deelnemers, Wilmer Hak, student rechten, een week later laten inspreken tijdens een zitting in Genève(!).

Afrika

Ondanks de ideologische strijd die heerst, zal CCI blijven opkomen voor Leven, Gezin en Vrijheid in de verdragen tussen de EU en de Afrikaanse, Caribische en Pacifische landen. Binnenkort zal het team in Afrika worden uitgebreid.

Leest u dit en meer in onze nieuwsbrief.

3 en 4 mei Päivi Räsänen

U bent van harte uitgenodigd om een van onze evenementen bij te wonen in Gouda en Urk i.v.m. de komst van Päivi Räsanen naar Nederland.

Pasen

Morgen hopen we te gedenken dat Jezus is opgestaan uit de dood. Hierdoor kunnen wij de toekomst, die wij soms somber inzien als we zien wat er allemaal op ons afkomt, hoopvol tegemoet gaan.

Wij wensen u Gezegende Paasdagen!

 

Namens het team van CCI,

Henk Jan van Schothorst
Directeur Christian Council International