Nieuws

Nieuwsbrief juni 2024

28 juni 2024

Geachte lezer,

Over het afgelopen kwartaal kunnen wij terugkijken op zaken die zorgen baren, maar er zijn ook veel redenen tot dankbaarheid.

Nieuwe medewerkers
Dank zij uw steun was het mogelijk om per 1 mei twee nieuwe medewerkers aan te nemen: Wilmer Hak als beleidsmedewerker voor de VN in Genève en Sylvia Mesesi als stagiaire voor het Afrikaanse netwerk. Leest u verderop in de nieuwsbrief meer over hen. Zij werden vrijwel direct betrokken bij een zorgelijke ontwikkeling: het pandemieverdrag en bindende WHO richtlijnen die onze keuzevrijheid rondom o.a. vaccinatie dreigen in te perken.

Päivi Räsänen
Begin mei kwam Päivi Räsänen, op uitnodiging van CCI, met haar man naar Nederland om haar verhaal met ons te delen. Zij wordt vervolgd vanwege haar geuite Bijbelse opvattingen over het huwelijk. Kort voordat zij naar Nederland kwam kreeg zij te horen dat het Finse Hooggerechtshof haar zaak zal behandelen, terwijl ze al twee keer vrijgesproken is. De video hieronder geeft een korte impressie van de avond in Gouda die wij met haar hadden.

En verder
Het magazine ‘The European Conservative’ had een interview met ondergetekende over het werk van CCI. Verder kunt u in de nieuwsbrief het verslag van Peter Smith lezen over de Commissie Bevolking & Ontwikkeling in New York, die hij eind april volgde. Ons bestuurslid John Van Der Brink geeft ons zijn inzicht over positieve discriminatie in de VS die volledig doorslaat.

Verder zijn we actief geweest in Afrika, Rome, Hongarije, Genève en voor het Europees Parlement. We zijn dankbaar dat Bert-Jan Ruissen van de SGP zijn werk daar mag voorzetten. We wensen hem daarbij Gods onmisbare zegen toe.

Canada
De komende periode hopen we te werken aan de oprichting van een entiteit van CCI, naast de bestaande in de VS, in Canada, waar we veel support en interesse in het werk van CCI ontmoetten.

Vraag om steun
De uitbreiding van ons team en het uitvoeren van onze doelstellingen wereldwijd, brengt ook financiële verantwoordelijkheden met zich mee. We hopen dat u ons blijvend kunt steunen om een christelijk geluid vóór Leven, Gezin en Vrijheid (van godsdienst en onderwijs) te laten horen.

Namens het team van CCI,

Henk Jan van Schothorst
Directeur Christian Council International