Nieuws

Nieuwsbrief juni 2023

30 juni 2023

Beste lezer,

De Schepping op zijn kop
Wereldwijd woedt een felle strijd over hoe je leven, gezin en vrijheid moet waarderen en definiëren. Zo proberen vooral westerse landen via de VN en andere internationale organisaties een nieuwe universele non-discriminatie categorie in testellen. Het gaat om de term 'seksuele oriëntatie en genderidentiteit' (SOGI). Geslacht dus als gevoel, een zelfgekozen identiteit, en niet als biologie. Genderideologie zet de schepping op zijn kop.

Tekenen omstreden verdrag opnieuw uitgesteld
Een ander voorbeeld is het omstreden verdrag tussen de EU en 79 Afrikaanse, Caribische en Stille Oceaan landen (ACS). Opnieuw is ondertekening daarvan met 4 maanden uitgesteld. Naast toenemende en steeds meer uitgesproken zorgen van ACS zijde, kan ook de EU zelf niet tot unanimiteit komen. Landen als Polen en Hongarije hebben van meet af aan fundamentele problemen met het verdrag. Het nieuwe uitstel werd duidelijk tijdens vergaderingen in Brussel van 19-28 juni van meer dan honderd parlementariërs uit ACS landen in Brussel. De eerste dagen waren in het door de EU gefinancierde ACS secretariaat, daarna gemeenschappelijk met een aantal Europese collega’s in het Europees Parlement. Christian Council International was er als geaccrediteerde organisatie bij.

Vlam in de pan bij EU-ACS meeting
Het slotwoord van de vicevoorzitter van het Europees Parlement, ook als covoorzitter van de parlementaire lhbt intergroep, vaagde mogelijk nog bestaande twijfel over Europese bedoelingen weg en deed de vlam in de pan slaan. Hij stelde onder meer dat lhbt rechten ononderhandelbare mensenrechten zijn, dat ACS-landen zich “moeten” inzetten in dit gevecht voor universele decriminalisering van homoseksuelen en transidentiteit en prees het feit dat het verdrag juridisch bindend is. Deze norm claimende steen in toch al roerige vijver vol met ACS vertegenwoordigers miste zijn uitwerking niet. Op furieuze wijze reageerden parlementariërs uit verschillende landen, en eisten respect voor Afrikaanse waarden en soevereiniteit. Op tumultueuze wijze kwam de vergadering tot een eind, zoals u kunt zien in onderstaande video. Wordt vervolgd.

Overwinning beloofd
Leest u verder in deze nieuwsbrief de verslagen van onze Afrika policy director en onze vertegenwoordiger bij de VN als ook het artikel van ons bestuurslid in de VS over Christendom versus cultuur. Ik besluit hier met de slotwoorden uit zijn artikel: Christenen kunnen tegenstand verwachten. Maar ze kunnen ook overwinning verwachten, niet vanwege hun kracht, maar omdat Hij heeft beloofd trouw te zijn aan de Zijnen. Moge de Heere ons samenbinden in deze onrustige tijd en ons een toevlucht tot Hem geven.

Met hartelijke groet,

Henk Jan van Schothorst
Directeur Christian Council International

Confrontatie veroorzaakt door EP (en LGBT- intergroep) vice-voorzitter met Oeganda/ Afrikaanse afgevaardigden: