Nieuws

Nieuwsbrief december 2023

23 december 2023

Met de President van Suriname Chan Santokhi en zijn geestelijk adviseur

Geachte lezer,

Licht in de duisternis

Om te beginnen, een hoopvol bericht, gehoord in het Europees Parlement in Brussel: “Stille nacht, heilige nacht, vreed' en heil wordt gebracht, aan een wereld, verloren in schuld; Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Amen, Gode zij eer!” Het was voor mij een lichtpunt in een wereld waar ik veel duisternis tegenkom. Als u de artikelen leest, verderop in deze nieuwsbrief, dan krijgt die duisternis een gezicht. Echter, Jezus zegt: “Ik ben het Licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben”.

Dank

Graag wil ik u namens CCI hartelijk danken voor uw steun het afgelopen jaar, in welke vorm dan ook. Het is bemoedigend om te zien dat steeds meer gezien wordt dat het tij van krachten, die tegen Gods Woord ingaan, gekeerd moet worden.

Terugblik

Ook het afgelopen kwartaal is er weer veel werk verzet. Peter Smith volgde de Third Committee bij de VN in New York. Onze medewerker in Afrika en ondergetekende zetten vooral in op het het EU-ACS-verdrag. Op het moment van schrijven is de reis naar Trinidad&Tobago en Suriname juist achter de rug. Ook daar mochten we op hoog niveau waarschuwen voor de gevaren van het verdrag. Daarnaast was CCI vertegenwoordigd in tal van netwerk bijeenkomsten waar zij podium kreeg om het geluid vóór leven, gezin, vrijheid (van godsdienst en onderwijs) en soevereiniteit te laten horen.

Onlangs verscheen in de GezinsGids een interview dat een goed beeld geeft van ons werk en de drijfveren daarachter. Ook in het RD verscheen een interview met de titel: Regering moet direct seksuele indoctrinatie stopzetten.

Zegen

Wij wensen u gezegende kerstdagen en een heel voorspoedig en hoopvol 2024!

Namens het team van CCI,

Henk Jan van Schothorst
Directeur Christian Council International