Nieuws

Nieuws uit Afrika, kwartaal 1, 2024

30 maart 2024

2024 begon met een harde waarheid. Terwijl bijna de helft van de 79 ACS-landen de EU-ACS overeenkomst niet ondertekende tijdens de ondertekeningsceremonie op 15 november 2023, hebben in januari de meeste landen, die aanvankelijk weigerden, toch getekend; waaronder Oeganda en Malawi. Hoewel met name deze twee landen zeer uitgesproken waren tegen de overeenkomst, wist de EU hen over te halen toch te tekenen door te beloven dat ze binnen het eerste jaar na ondertekening een voorbehoud konden maken. De EU benoemde zelfs CCI's goede vriend en uitgesproken tegenstander van het akkoord, Oeganda's vice-voorzitter van hun parlement Hon. Tayebwa, om Oost-Afrika te vertegenwoordigen in de Organisatie van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (OACPS). Gelukkig heeft Nigeria nog niet getekend, mede dankzij de World Press Conference die door CCI's naaste bondgenoten is georganiseerd in samenwerking met CCI.

CCI zal blijven samenwerken met de nationale parlementen om hun regering te helpen (door middel van een resolutie) om te verzoeken om een wijziging van de overeenkomst met betrekking tot de schendingen van leven, gezin en vrijheid.

Een van de manieren waarop CCI haar aanwezigheid op het Afrikaanse continent wil versterken, is door 1-2 stagiaires aan te nemen om te helpen bij het opzetten van een pan-Afrikaans netwerk van CCI-bondgenoten in elk Afrikaans land om zo de lobby- en advocacy-activiteiten op het hele continent op een hoger niveau te tillen.

De nieuwe stagiair(e)s zullen in de volgende nieuwsbrief worden voorgesteld.

Video: Afrikaanse waarden mogen niet worden ingewisseld voor Europese financiering - Rt Hon. Thomas Tayebwa, plaatsvervangend voorzitter van het Oegandees parlement