Nieuws

Gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde is een schandvlek der natiën

29 maart 2024
Commissie voor de status van vrouwen - Achtenzestigste zitting 11-22 maart 2024
Het versnellen van de verwezenlijking van gendergelijkheid en de empowerment van alle vrouwen en meisjes door armoede aan te pakken en instellingen en financiering te versterken vanuit een genderperspectief

Gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde is een schandvlek der natiën. (Ref 1)

Door: Peter Smith

De afgelopen twee weken heb ik deze bijeenkomst via de webcam gadegeslagen en het uitkomstdocument van 29 pagina's en veertien en een half duizend woorden gelezen (Ref 2). Zoals gebruikelijk voor een VN-document zijn er 91 vermeldingen van rechten, maar slechts 4 van de verantwoordelijkheid. In de Bijbel staan ​​18 verwijzingen naar “rechten”, de herinnering aan de 1200 pagina’s gaat over onze verantwoordelijkheden jegens God en de mensheid.

Er zijn geen positieve opmerkingen over mannen, noch wordt het huwelijk gepromoot, noch seksuele zuiverheid. Er is echter een goede paragraaf over het gezin, (Ref. 3). Een groep landen spreekt namens het gezin, (Ref. 4). Tegenover deze groep staat UN Free and Equal – LGBTI + (Ref. 5).

Er waren 9 verwijzingen naar reproductieve gezondheid in vele variaties. Gelukkig is er een verwijzing naar de documenten van Caïro en Peking, wat betekent dat abortus alleen is toegestaan ​​als het legaal is, en er geen internationaal recht op bestaat. (Zie ref. 6). Mijn prijs ’Cultuur van de Dood’ gaat dit jaar naar Frankrijk. Hun afgevaardigde schepte op over de manier waarop zij het recht op abortus in hun grondwet hebben opgenomen. Ongetwijfeld een reactie op het feit dat het Amerikaanse Hooggerechtshof zijn federale recht op abortus heeft verworpen (Roe v. Wade). Natuurlijk heeft de Heilige Stoel de beste pro-life verklaring afgelegd, zoals ze altijd doen.

Er was veel discussie over de feminisering van de armoede. Dit wordt voorkomen als een vrouw een goede echtgenoot vindt en zij bij elkaar blijven, in goede en kwade dagen. Natuurlijk houdt de VN niet van dit soort praatjes, omdat het een positief licht werpt op mannen. Er werd ook veel verwezen naar de loonkloof tussen mannen en vrouwen; hierover is een uitstekend boek geschreven. (Ref 7). Een van mijn favoriete sprekers op You Tube is Dr. Thomas Sowell, hij spreekt op briljante wijze over rijkdom en armoede. (Ref 8).

In dit document wordt diversiteit genoemd. Het was echter geen enkele pro-life/pro-gezin-ngo’s toegestaan ​​nevenevenementen te organiseren. Ook mocht niemand van ons tijdens de sessie spreken. Dit is slechts één aspect van hun hypocrisie en dubbele handel. Afgelopen vrijdag om 17.50 uur werd de tekst van de facilitator vrijgegeven omdat er geen overeengekomen document was. De voorzitter probeerde dit document er door te duwen, maar de afgevaardigde uit Nigeria maakte bezwaar. Ik ben er zeker van dat er een telefoontje is gepleegd naar haar ambassadeur en dat zij haar bezwaar heeft ingetrokken. Er was niet eens tijd om dit document te lezen, en geen kans om voorbehouden te maken. Ze zullen nu beweren dat dit een overeengekomen tekst is.

Sinds ik in 1995 betrokken raakte bij VN-bijeenkomsten, kan ik wel zeggen dat ik enige ervaring heb bij de VN. Er wordt veel gesproken over gendergelijkheid bij de Commissie voor de Status van Vrouwen. Ik geloof echter dat het hun plan is om het matriarchaat aan de wereld op te leggen. Er is nooit een drang naar meer vrouwelijke metselaars, of dieselmonteurs, of rioleringswerkers. Er is echter altijd een drang voor vrouwen om beroepen met een hoge status te krijgen, presidenten en premiers te worden. Er bestaat momenteel een drang om de volgende secretaris-generaal een vrouw te laten zijn.

Peter Smith

References

  1. Spreuken 14:34
  1. Full document – Ref T129 (zie onder)
  1. Gezinsparagraaf - De Commissie erkent de cruciale bijdragen van vrouwen en meisjes aan hun gezinnen, gemeenschappen en samenlevingen. Het erkent het belang van de implementatie van gezinsvriendelijk en gezinsgericht beleid dat onder meer gericht is op het bereiken van gendergelijkheid en de empowerment van alle vrouwen en meisjes en hun genot van alle mensenrechten, door armoede in al zijn vormen en dimensies aan te pakken, inclusief extreme armoede en de feminisering van armoede en het versterken van instellingen en financiering met een genderperspectief, en erkent tevens de noodzaak om ervoor te zorgen dat alle beleidsmaatregelen en programma’s voor de uitroeiing van armoede inspelen op de veranderende behoeften en verwachtingen van gezinnen bij het vervullen van hun talrijke functies en dat de rechten, capaciteiten en verantwoordelijkheden van alle gezinsleden worden gerespecteerd.
  1. Groep Vrienden van de Familie – Bangladesh, Comoren, Egypte, Indonesië, Iran, Irak, Koeweit, Kirgizië, Libië, Maleisië, Nicaragua, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Russische Fed., Saoedi-Arabië, Somalië, Soedan , Tadzjikistan, Jemen, Oeganda en Zimbabwe. Totaal =25
  1. VN Vrijheid en Gelijkheid – LGBTI+ Deze groep wordt gezamenlijk voorgezeten door Argentinië en Nederland en omvat ook Albanië, Australië, België, Bolivia, Brazilië, Kaapverdië, Canada, Chili, Colonbia, Costa Rica, Kroatië, Denemarken, Dominicaanse Republiek Republiek, Ecuador, Finland, Frankrijk, Duitsland, Honduras, IJsland, Ierland, Israël. Italië, Japan, Luxemburg, Malta, Mexico, Montenegro, Nepal, Peru, Nieuw-Zeeland, Noord-Macedonië, Noorwegen, Portugal, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Oost-Timor, VK, VS en Uruguay, totaal = 43
  1. Zorg voor universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en reproductieve rechten, in overeenstemming met het Actieprogramma van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling en het Beijing Platform for Action en de slotdocumenten van hun evaluatieconferenties, inclusief universele toegang tot seksuele en reproductieve rechten, diensten op het gebied van reproductieve gezondheidszorg, met inbegrip van gezinsplanning, informatie en onderwijs en de integratie van reproductieve gezondheidszorg in nationale strategieën en programma's, en erkennend dat de mensenrechten van vrouwen ook hun recht omvatten om controle te hebben over en vrij en verantwoordelijk te beslissen over alle zaken die daarmee verband houden op hun seksualiteit, met inbegrip van seksuele en reproductieve gezondheid, vrij van dwang, discriminatie en geweld, als bijdrage aan het bereiken van gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen en de verwezenlijking van hun mensenrechten, onder meer bij het aanpakken van armoede en het versterken van instellingen en financiering met een genderperspectief.
  1. Een boek met de titel: ‘De verrassende waarheid achter de loonkloof – en wat vrouwen eraan kunnen doen. Waarom mannen meer verdienen dan vrouwen door Warren Farrell Ph.D.
  1. Hoover-instituut: rijkdom, armoede en politiek https://youtu.be/sGYl17DiEwo