Nieuws

Ideologie of identiteit?

30 juni 2023
Afrika nieuws - april-juni 2023
In Afrika werd dit kwartaal vooral aandacht besteed aan de Eerste Regionale ACPF Familie conferentie (11-12 mei) in Nairobi, Kenia, en de ACS-EU Interparlementaire Vergadering in Brussel (19 - 28 juni).

Terugblik ACPF

Het Afrikaans Christelijk Professionals Forum (ACPF) is een organisatie met verschillende landenkantoren die een groot aantal Christelijke Professionals uit verschillende Afrikaanse landen samenbrengt die werken bij de overheid, in de dienstensector, en in de private sector uit verschillende Afrikaanse landen. Dit forum is erg actief in het bespreken en promoten van pro-life en pro-familie thema's en is een trouwe bondgenoot van CCI in de strijd tegen het EU-ACS Verdrag.

Op de eerste dag kwamen alleen de 25 ACPF landencoördinatoren samen uit o.a. Ghana, Ethiopië, Zuid-Soedan, Tanzania, Oeganda, DRC en Kenia zelf. Ze bespraken de voortgang van de ACPF in de verschillende landen. Henk Jan (CCI) was uitgenodigd als gastspreker om verdere bewustwording te creëren onder de landencoördinatoren over de gevaarlijke provisies in de EU-ACS Overeenkomst. Daarnaast gaf Henk Jan ook concrete handvaten om hun leden en volksvertegenwoordigers onder druk zetten om op te staan tegen de EU en dit Verdrag. Zeven belangrijke actiepunten resulteerden uit de presentaties en gesprekken op dag 1:

1. ACPF zou meer kunnen doen aan capaciteitsopbouw op specifieke onderwerpen, zoals bijv. Het trainen van journalisten in het weergeven van Bijbelse en wetenschappelijke feiten rond thema's als gezin, pro-life, vrijheid van godsdienst, etc.

2. Het opzetten van een online informatieplatform voor Christelijk Afrika waar de ACPF-leden informatie kunnen vinden over elkaars werk en locaties.

3. Het ontwikkelen van een robuuste communicatiestrategie, inclusief het regelmatig schrijven van communiqués, slotdocumenten, verklaringen, en opiniestukken om een duidelijk standpunt in te nemen namens onze leden om medisch-ethische kwesties op continentaal en nationaal niveau te ondersteunen.

4. Het ontwikkelen van ACPF in een coördinerend forum op het gebied van pro-life en pro-familie thema’s voor religieuze professionals en hun organisaties. Dit betekent dat als er bijv. een conferentie over het leven is, dan kan ACPF zoveel mogelijk leden mobiliseren die op dat gebied werken, etc.

5. Structurele betrokkenheid als ACPF bij culturele instellingen en overheidsinstanties en het verkrijgen van accreditatie bij de Afrikaanse Unie (AU) en de Verenigde Naties (VN).

6. Strategische mobilisatie van ACPF leden zodat een krachtige beweging van Christelijke Afrikaanse professionals opgebouwd kan worden over het hele continent.

7. ACPF zal het wapen van gebed gebruiken om te zorgen dat het nog succesvoller wordt als forum in Afrika.

Op de tweede dag van de conferentie was de focus vooral gericht op het promoten van de belangrijke rol die de traditionele familie speelt in het opvoeden van kinderen met hoge morele waarden. Het Keniaans Parlementslid Peter Kaluma, een overtuigd Christen en actief lid van de ACPF, opende de conferentie wat gevolgd werd door verschillende presentaties, panel- en groepsdiscussies. Henk Jan nam ook nog deel aan een panelgesprek en deelde zijn ervaringen in relatie tot de belangrijke rol die vaders spelen in de Christelijke opvoeding van kinderen. De participanten waren zo’n 150 mensen.

 Terugblik ACS-EU Interparlementaire Vergadering

Van 19-28 juni werd de ACS-EU Interparlementaire Vergadering gehouden. Deze bijeenkomst was een vervolg van de Vergadering die ook in februari in Brussel gehouden werd. Omdat tijdens die Vergadering de moties van Malawi en Oeganda wederom niet werden aangenomen, hoopte CCI dat dit deze bijeenkomst wel zou gebeuren. Helaas is dat weer niet gelukt terwijl beide moties heel belangrijk zijn om ervoor te zorgen dat de volksvertegenwoordigers van alle 106 landen onder het Verdrag bewust worden van de gevaarlijke provisies in het EU-ACS Verdrag zodat die eruit gehaald kunnen worden. Desondanks werd een stemming over het reglement van orde afgerond, gevolgd door een verhitte discussie over de Oegandese anti-homowet 2023. Deze discussies begonnen toen de EU vicevoorzitter van de vergadering, die ook lid bleek te zijn van de Europese LGBT-gemeenschap, zei dat "seksuele geaardheid en genderidentiteit (SOGI) geen ideologie is maar een identiteit". Bovendien was er een lid van het Europees Parlement uit Ierland die beweerde dat de Oegandese anti-homowet voorschrijft om iedereen die zich bezighoudt met homoseksuele activiteiten te vermoorden. Hij waarschuwde dat dit ertoe zou kunnen leiden dat kinderen met homoseksuele gevoelens zelfmoordneigingen krijgen. Dit werd door veel ACP-vertegenwoordigers met veel scepsis ontvangen. De Oegandese ACP-delegatie reageerde door te zeggen dat Oeganda een vredelievend land is en niemand het recht heeft mensen om te brengen, maar dat Oeganda ook een soeverein land is en wel het recht heeft om "zware overtredingen en de commercialisering van homoseksualiteit te veroordelen".