Nieuws

De impact van CCI op het EU-ACS verdrag

4 april 2023
De impact van CCI op het Afrikaanse continent is snel toegenomen. Dankzij CCI's strategische campagne over het EU-ACS-verdrag in 2022 is het bewustzijn over de gevaarlijke bepalingen bij veel hooggeplaatste besluitvormers in Afrika gegroeid.

Bezoek aan President Museveni van Uganda

Speciale bondgenoten van CCI komen uit landen als Malawi en Oeganda, die een krachtig standpunt hebben ingenomen tegen alles wat een bedreiging vormt voor de Afrikaanse waarden op het gebied van gezin, cultuur en religie. Dit heeft in het eerste kwartaal van 2023 veel vruchten afgeworpen voor CCI, toen Henk Jan hand in hand werkte met zeer uitgesproken pro-life en pro-familie Malawisch parlementsleden bij de ACP-EU Joint Parliamentary Assembly (ACP-EU PPV), het parlementaire orgaan van het nog te ondertekenen EU-ACS-verdrag.

ACS-EU Paritaire Parlementaire Vergadering (ACS-EU PPV)

Samen met de lobby steun van CCI, heeft Malawi andere delegatiehoofden in de ACS-EU PPV gealarmeerd over de gevaarlijke bepalingen tijdens de ACS-EU PPV in Brussel van 25 februari - 2 maart 2023. Terwijl dit het moment had moeten zijn om zijn motie in te dienen, deed het OACPS-secretariaat er alles aan om dat te verhinderen. CCI heeft vervolgens Oeganda bijgestaan bij het indienen van hun motie waarin wordt gevraagd de ondertekening van de EU-ACS Overeenkomst uit te stellen totdat de ACS-landen een consensus hebben bereikt over hun bezwaren tegen controversiële bepalingen. Ook deze motie werd tegengehouden. Net als bij de ACS-EU PPV in Mozambique vorig jaar, leidden beide moties echter tot een debat tussen de EU en de ACS-delegaties. Dit resulteerde in een groeiende groep ACS-landen die zich zorgen maken over de gevolgen van het EU-ACS Verdrag voor hun land. De belangrijkste punten van zorg die tijdens de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU in Brussel werden gedeeld, waren:

  • Onduidelijkheid over de wijzigingen van de drie regionale protocollen (EU-Afrika, EU-Caribisch gebied en EU-Stille Oceaan), met name wat betreft het feit dat de EU de EU-ACS-Raad van Ministers als bestuursorgaan wil laten toezien op de uitvoering van de Overeenkomst, die in feite de bevoegdheid van de nationale parlementen terzijde schuift. 
  • Een toenemend bewustzijn van de bepalingen in de EU-ACS-Overeenkomst die de nationale soevereiniteit en de culturele, sociale en religieuze waarden van de afzonderlijke staten in het kader van deze Overeenkomst in gevaar brengen.
  • De noodzaak dat de OACPS-Raad van Ministers verantwoording aflegt aan de ACS-JPA, zoals de Raad van Ministers van de EU verantwoording aflegt aan het Europees Parlement.
  • De mogelijkheid om het secretariaat van de OACPS uit Brussel en in een land in Afrika, het Caribisch gebied of de Stille Oceaan onder te brengen.

Wegens de bovengenoemde door de ACS-delegaties gedeelde bezwaren is de stemming over het reglement van orde niet doorgegaan, opnieuw, omdat de stemming ook tijdens de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU in Mozambique vorig jaar niet heeft plaatsgevonden.

Commissie van de Verenigde Naties voor de positie van de vrouw (UNCSW)

Namens CCI, samen met haar bondgenoten, kon onze vertegenwoordiger zijn stem verheffen, opkomen voor leven, gezin en vrijheid en lobbyen bij veel stakeholders op hoog niveau over de gevaarlijke concepten SRHR, CSE en SOGI die ook in de EU-ACS-overeenkomst staan. Dit resulteerde in een UNCSW 2023-akkoord zonder de termen "comprehensive sexuality education (CSE)", "sexual rights" en "sexual orientation and gender identity (SOGI)".

Hoewel dit een reden is om te vieren, maakten verscheidene niet-westerse delegaties een voorbehoud bij de controversiële termen die in verscheidene paragrafen van de EU-ACP overeenkomst zijn blijven staan: "SRHR" (waaronder "veilige" abortus valt) en "alomvattende informatie over seksuele en reproductieve gezondheid" (een ander woord voor CSE).

Om de woorden van onze vertegenwoordiger te onderstrepen: "Het werd opnieuw duidelijk dat de oorlog tussen licht en duisternis, tussen de progressieven en de geloofsgeoriënteerde groepen groot en intens is en dat een organisatie als CCI daarom meer dan ooit nodig is om de campagne voor leven, gezin en vrijheid te ondersteunen".

Interparlementaire Conferentie in Oeganda

De tweedaagse interparlementaire conferentie van 31 maart tot 1 april in Oeganda werd georganiseerd door het kantoor van de voorzitter van het Oegandese parlement en medegeorganiseerd door de Afrikaanse orde van advocaten (AfBA)[1].  De conferentie was getiteld '1e Afrikaanse Interparlementaire Conferentie over familiewaarden & soevereiniteit'. Het bracht parlementsleden en religieuze leiders bijeen uit meer dan 22 verschillende Afrikaanse landen zoals Kenia, Zimbabwe, Zambia, Ghana, Sierre Leone, Eswatini, Malawi en Oeganda zelf. De conferentie was een groot succes: diverse parlementsleden hebben verklaringen afgelegd over hun standpunt ten aanzien van de bescherming van leven, gezin en vrijheid, precies de christelijke en traditionele waarden waar CCI voor staat. De EU-ACS-overeenkomst werd ook besproken om de aanzienlijke bedreiging tegen deze waarden in internationale overeenkomsten met het Westen te laten zien. Henk Jan van Schothorst, uitvoerend directeur van CCI, kon ook vertellen over zijn lobbywerk op het Europese continent (in Nederland, EU-lidstaten en in het Europees Parlement. Daarnaast kon CCI zich aansluiten bij een delegatie van deelnemers aan de conferentie voor een ontmoeting met de Oegandese president en de First Lady om ook hen verder bewust te maken van deze overeenkomst.

Dit heeft geleid tot diverse verklaringen in de media, waarbij zowel de First Lady als President Museveni goed op de hoogte lijken te zijn van de problematische bepalingen in het ACS-EU-Verdrag.

Tegen de massale, decennialange westerse lgbt-promotie, infiltratie en rekrutering van veelal jonge slachtoffers in Oeganda in, heeft het Oegandese parlement een wet aangenomen tegen homoseksuele praxis. Wij hebben de president en het parlement geadviseerd een weg te vinden voor een legale vrijplaats voor mensen met een gelijkgeslachtelijke aantrekkingskracht.

[1]De AfBA-conferentie die CCI en bondgenoten in augustus 2022 in Malawi hebben bijgewoond, heeft de AfBA-voorzitter ertoe aangezet een sterker standpunt in te nemen ten aanzien van de Afrikaanse familie, culturele en religieuze waarden en nationale soevereiniteit. Een van de resultaten is hun bereidheid om deze conferentie mede te organiseren, wat een enorm signaal is tegen de westerse progressieve mensenrechtenagenda van Afrikaanse invloedrijke advocaten.

Foto's: side event bij de CSW67 in New York, Interparlementaire Conferentie in Oeganda, voor het ACS-secretariaat in Brussel en het Pro-Family team