Nieuws

Wat betekent de ‘Respect for Marriage Act’ voor het Christelijk Onderwijs?

1 december 2022
De zogenaamde ‘Respect for Marriage Act’ werd onlangs goedgekeurd in de Senaat van de Verenigde Staten. Het is nu op weg naar goedkeuring in het Huis van Afgevaardigden, waar het naar verwachting gemakkelijk zal worden aangenomen gezien de huidige Democratische meerderheid daar. President Biden heeft beloofd de wet te ondertekenen zodra deze op zijn bureau ligt. Voor het einde van het jaar zullen de Verenigde Staten dus waarschijnlijk een levenswijze hebben goedgekeurd en herbevestigd die duidelijk in strijd is met Gods Heilige Woord.

Door: John Van Der Brink

De betekenis van deze wetgeving voor christelijke scholen en kerken is verontrustend. Om te begrijpen hoe deze wetgeving ons waarschijnlijk zal beïnvloeden, moeten we de status van de huwelijkswetten in Amerika vóór deze wetgeving begrijpen. Omdat de definitie van het huwelijk in de jaren negentig zo'n heet hangijzer was, namen de leiders van ons land in 1996 een wet aan die de ‘Defense of Marriage Act’ heette. Dat was een federale wet die het huwelijk definieerde als een verbintenis tussen één man en één vrouw en die staten verbood om huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht die in andere staten waren gesloten, te accepteren. 

Die definitie duurde tot 2015, toen het Hooggerechtshof in de zaak Obergefell v. Hodge oordeelde dat het homohuwelijk een fundamenteel recht was en dat staatsverboden ongrondwettelijk waren. Dit leidde tot een wijdverspreide praktijk en acceptatie van het homohuwelijk in Amerika. Maar tegenwoordig zijn liberalen bang dat Obergefell v Hodge op een dag wordt teruggedraaid en dat het huwelijk weer een zaak wordt die door elke staat wordt geregeld. Dus is de ‘Respect for Marriage Act’ ontworpen om het homohuwelijk voorgoed veilig te stellen. Het besluit van 1996 wordt ingetrokken en alle staten worden gedwongen huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht uit andere staten te accepteren. Dus als Obergefell v Hodge op een dag faalt, zullen huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht nog steeds de bescherming genieten van de ‘Respect for Marriage Act’.

Wanneer het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht wordt ondertekend, zal het de steun hebben van zowel de Obergefell-zaak als de ‘Respect for Marriage Act’. Wat is de zorg voor Religieuze Vrijheden?

In feite vertegenwoordigt en weerspiegelt de ‘Respect for Marriage Act’ de liberale agenda van 2022 over seks- en genderkwesties, en de formulering ervan is bedoeld om die agenda vooruit te helpen. Om genoeg stemmen te krijgen, moesten de liberalen zogenaamde uitzonderingen maken voor religieuze organisaties. Maar de formulering van de vrijstellingen is te vaag, en dit bracht verschillende senatoren ertoe amendementen voor te stellen voordat de wet werd aangenomen. Helaas werden die voorstellen verworpen, en die verwerping onthult de werkelijke bedoeling en het waarschijnlijke resultaat van deze wetgeving.

1.           Senator Mike Lee wilde een formulering opnemen die zou voorkomen dat de federale overheid de belastingvrije status van religieuze non-profitorganisaties teniet zou doen. Die formulering werd verworpen! Onze belastingvrije status kan dus in gevaar komen als onze aanwervingspraktijken in strijd met deze wet worden geacht.

2.           Senator Marco Rubio's bezorgdheid werd ook afgewezen. Hij was bezorgd dat de formulering in het wetsvoorstel het mogelijk maakt dat individuen die zich benadeeld voelen door het beleid van een religieuze organisatie voor de rechter kunnen komen. Met andere woorden, religieuze organisaties zoals een school kunnen worden geconfronteerd met rechtszaken van degenen die zich benadeeld voelen door hun beleid.

3.           Tot slot wilde senator James Lankford een formulering opnemen die de overheid zou beschermen tegen het ontzeggen van diverse voordelen aan religieuze organisaties als hun beleid in strijd zou zijn met deze wetgeving. Opnieuw werden zijn bezwaren verworpen, dus kunnen we ontzeggingen van voordelen zoals certificeringsbeurzen en accreditaties verwachten.

Wat ook verontrustend is, is dat de ‘Defense of Marriage Act’ van 1996, die een Bijbels concept van het huwelijk verdedigde, werd aangenomen met 85 tegen 14 stemmen. Vandaag verloren degenen die hetzelfde wilden verdedigen met 36 tegen 61. Dat weerspiegelt de morele verandering in Amerika in 26 jaar! Zelfs 12 Republikeinen zijn gezwicht voor de seksuele revolutie.

Toch hebben we vandaag godsdienstvrijheid in ons land. En er is Eén die over alle dingen heerst. Door Zijn werk en voorzienigheid kan Hij het hart van de machthebbers keren, zelfs in onze moeilijke tijd. Laten we proberen voor hen te bidden, en ook vragen of Hij het christelijk onderwijs en de vrijheid van godsdienst wil behouden voor onze kinderen en kleinkinderen.

John Van Der Brink, directeur van de Netherlands Reformed Christian School in Pompton Plains (New Jersey) en lid van de Board of Directors Christian Council International (CCI)