Nieuws

Païvi Räsänen is vrijgesproken van discriminatie en belediging van homoseksuelen.

30 maart 2022
Wij zijn dankbaar dat de dappere Païvi Räsänen zojuist is vrijgesproken van de discriminatie en belediging van homoseksuelen. Hiermee is de vrijheid behouden om openlijk op te komen voor Bijbelse richtlijnen over het huwelijk tussen een man en een vrouw.🙏 Dank voor uw gebed! Lees hier haar persbericht.

Persbericht 30.3.2022

Parlementslid, Dr. Päivi Räsänen:

De districtsrechtbank van Helsinki heeft mij vrijgesproken van alle drie aanklachten

De districtsrechtbank van Helsinki heeft mij vandaag vrijgesproken van alle drie aanklachten. De uitspraak van de rechtbank was unaniem. Ik ben opgelucht, blij en dankbaar jegens God en alle mensen die mij hebben gesteund. De uitspraak was wat ik verwachtte - ik heb geen seconde geloofd dat ik iets onwettigs had begaan in mijn geschriften en verklaringen.

De bisschop van het Missie-diocees, Juhana Pohjola, werd vervolgd omdat hij verantwoordelijk was voor de publicatie en het toegankelijk maken van mijn pamflet op het internet. Ik ben dankbaar dat de rechtbank hem ook heeft vrijgesproken.

Ik ben dankbaar dat ik deze kans heb gekregen om op te komen voor de vrijheid van meningsuiting, die een essentieel recht is in een democratisch land. Dit is mij een eer geweest. Ik waardeer het zeer dat het hof in zijn uitspraak het belang van de vrijheid van meningsuiting heeft erkend. Ik hoop dat deze uitspraak zal helpen voorkomen dat anderen dezelfde beproeving moeten doorstaan.

Deze rechtsgang en de uitspraak zijn historisch wat betreft de vrijheid van meningsuiting en godsdienst. Het hof heeft voor het eerst een standpunt moeten innemen over de vraag of het al dan niet legaal is om de Bijbel aan te halen en ermee in te stemmen. De rechters hebben de verhoudingen tussen de grondrechten en het strafrecht en de onderlinge verhouding tussen de verschillende fundamentele vrijheden moeten afwegen.

De belangstelling voor deze zaak komt voort uit de bezorgdheid dat als dit soort betwisting van de vrijheid van meningsuiting mogelijk is in een land als Finland, dat internationaal een goede reputatie heeft op het gebied van de vrijheid van meningsuiting, hetzelfde overal mogelijk is. Op de laatste rechtsstaatindex staat Finland op de derde plaats. Het is alarmerend dat ik, in een land dat zo hoog scoort op de rechtsstaatindex, strafrechtelijk ben vervolgd omdat ik mijn diepgewortelde overtuigingen, die gebaseerd zijn op het klassieke christendom, kenbaar heb gemaakt.

Dit proces heeft lang geduurd, drie jaar lang, en heeft niet alleen van mij, maar ook van de politie en het gerecht veel tijd en middelen gevergd. Aan de andere kant heb ik vreugde gevoeld over het feit dat ik gedurende deze paar jaar heb kunnen spreken over het Evangelie en de verzoening van Jezus.

Ik had gehoopt dat de aanklager genoegen zou hebben genomen met deze uitspraak, maar vanmiddag hoorde ik dat de aanklagers zeer waarschijnlijk in beroep zullen gaan bij het Hof van Beroep. Ik ben bereid om de vrijheid van meningsuiting en godsdienst te verdedigen voor alle noodzakelijke rechtbanken, ook voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ik wil anderen aanmoedigen om ook van deze grondrechten gebruik te maken.

Päivi Räsänen