Nieuws

Ons werk inzake de opschoning van het ACP-EU verdrag

15 december 2022
De strijd tegen de ondertekening van de nieuwe EU-ACS-overeenkomst gaat door.

Met de steun van een wereldwijde groep van invloedrijke parlementsleden, overheidsfunctionarissen, maatschappelijke organisaties en religieuze leiders ontwikkelde CCI in het derde kwartaal van 2022 een krachtige campagnestrategie voor belangenbehartiging. Daarna gebruikte CCI het laatste kwartaal van 2022 om deze campagnestrategie te implementeren. Die strategie is uitsluitend gericht op bewustmaking van de problematische bepalingen in de EU-ACS-overeenkomst. Dit doen we rond gezamenlijke vergaderingen van parlementariërs uit de EU en de ACS landen en de ACS-top van staatshoofden. Dit, om hen aan te moedigen zich officieel uit te spreken tegen de overeenkomst. Zonder onze campagnestrategie geheel weg te geven hebben we de resultaten op dit gebied hieronder kort beschreven:

Maputo - ACP-EU Joint Parliamentary Assembly

Na 1.5 jaar ploegen, zwoegen, zweten en zaaien, is eindelijk op dag 9 van de meeting van de 
ACP-EU Joint Parliamentary Assembly de bom gebarsten.

De EU construeert en bewaakt een wal van verdeel-en-heers strategie, met het plan om in een stemming de finale details in de al klaarliggende ‘rules of procedures’ (van het aparte EU-Afrika protocol, het EU-Caribbean protocol en het EU-Pacific protocol) af te hechten. Zij willen zo hun controversiële SOGI, SRHR, LGBT, CSE-ideologieën aan de 79 ACP-staten voor 20 jaar bindend opleggen, maar dit is met opeenvolgende explosieve speeches van MPs uit verschillende ACP-landen doorbroken.

Al ons werk, analyses, reizen en input voor de landenvertegenwoordigers en MPs lijkt tot bloei te komen. Op de finale dag was het achter de schermen onderhandelde voorgesteld verdrag nogmaals aan de orde en probeerden diverse MPs het toch gedaan te krijgen om het eerst langs de ACP-nationale parlementen te laten gaan voor hun afweging van de tekst (wegens vereiste wetswijzigingen op allerhande ethische issues zoals legalisatie van abortus), in plaats van naar hun leiders ter ondertekening, waarna de MPs het alleen nog kunnen bevestigen.

Echter zette de Delegatie van de Europese Raad/Commissie hier zijn hakken diep in het zand, deed (onterecht) erg makkelijk over (niet-gedefinieerde) mensenrechten paragrafen in de tekst. Ook stelde hij uiteindelijk dat alle vormen van discriminatie, dus inclusief op grond van seksuele oriëntatie en gender identiteit, abortus en seksualiserend onderwijs, geldend zouden zijn in het nieuwe verdrag. Verder zei hij niets te willen veranderen, en claimde onterecht dat de voorliggende tekst op menselijke en sociale kwesties volgens internationaal recht zou zijn en dus al voor de ACP-landen maatstaf zouden moeten zijn. Omdat dit behoorlijk respectloos en arrogant overkwam, tekenden MPs uit verschillende Afrikaanse en Caribische landen bezwaar aan, wat door de EU werd genegeerd. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Dit was gewoonweg een lesje aanschouwelijk onderwijs in praktiserend neokolonialisme door de EU. Behandeling van een tijdig ingediende Malawiaanse motie voor een resolutie, om het verdrag alsnog naar de parlementen te sturen, werd om onduidelijke procedurele redenen geweigerd. Wordt vervolgd…

Dit zijn zorgwekkende ontwikkelingen, want het gaat om het lot van + 1 miljard mensen voor de komende 20 jaar, inclusief het ongeboren leven van hen. Gelukkig staan er meer en meer ACP landen op om zich uit te spreken tegen dit onrecht.

Luanda, Angola - 10e top van staatshoofden en regeringsleiders van de OEACP

Mijn lobby boodschap bij de top in Luanda was samengevat in 1 pagina:

DRINGENDE BRIEF: Ernstige over het hoofd geziene problemen met de ACS-EU Overeenkomst!

De ACS-EU-Partnerschapsovereenkomst is een bindend verdrag met een looptijd van 20 jaar dat bijna elk gebied van het openbare en particuliere leven van de EU- en ACS-landen (Afrika, Caribisch gebied en Stille Oceaan) binnendringt. Van het dicteren van abortus, tot uitgebreide seksuele voorlichting (CSE), tot ouderlijke discipline, en sociale, seksuele, gender en culturele normen en meer, dit verdrag gaat veel verder dan de Cotonou-overeenkomst die het moet vervangen, en schendt de nationale soevereiniteit op de volgende manieren:

• Verdeelt de OACS-lidstaten in drie afzonderlijke protocollen (Afrika, Caribisch gebied en Stille Oceaan) en benoemt de EU als covoorzitter van elk protocol, waardoor de collectieve onderhandelingsmacht van de OACPS wordt verzwakt en de macht van deEU wordt versterkt.

Omzeilt de nationale parlementen en draagt wetgevende bevoegdheden over aan een Raad van meer dan 100 ministers van buitenlandse regeringen met de bevoegdheid om bindende besluiten voor partijen te nemen.

• Vereist op bedrieglijke wijze de legalisering van abortus, prostitutie, het homohuwelijk, de LGBT-agenda en de seksualisering van kinderen door middel van de eisen om meerdere onschuldig klinkende documenten en "seksuele en reproductieve gezondheid en rechten" te implementeren.

• Transformeert meerdere niet-bindende documenten in juridisch bindende verdragen met de EU (d.w.z. ICPD, Beijing, en de controversiële resultaatdocumenten van de conferentie - verleden, heden en toekomst - evenals regionale overeenkomsten zoals het omstreden Maputoprotocol en Maputo-actieplan, en de radicale Consensus van Montevideo).

• Vereist samenwerking met de mensenrechtenmechanismen van de VN zoals verdragsorganen en VN-deskundigen, die nu ook opdracht geven tot abortus, CSE, speciale LGBT-"rechten" en meer.

• Vervangt alle andere verdragen met een suprematieclausule en stelt slim "mensenrechten" (die gemakshalve niet gedefinieerd zijn) vast als een "essentieel element" van het verdrag, waardoor het onmogelijk wordt voor landen om een voorbehoud te maken bij de controversiële bepalingen van het verdrag, waarvan vele worden gepositioneerd als "mensenrechten".

OPROEP TOT ACTIE

1. Erken dat de huidige tekst van het verdrag, die de ACS-landen in drie afzonderlijke protocollen verdeelt, onaanvaardbaar is.

2. Dring aan op voortzetting van de Overeenkomst van Cotonou, die de OACPS verenigd houdt. Over aanpassingen zou kunnen worden onderhandeld in overleg met de nationale parlementen, de rechtmatige wetgevende instanties voor gevoelige seksuele, sociale, gezinsen binnenlandse aangelegenheden.

3. Een motie van Malawi steunen waarin wordt opgeroepen de ondertekening door het staatshoofd uit te stellen totdat de nationale parlementen de tijd hebben om het verdrag te bestuderen en de gebieden aan te pakken die in strijd zijn met de nationale wetgeving. (De motie kreeg geen gehoor in Maputo bij de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU).

Accepteer niet het argument "het is te laat om wijzigingen aan te brengen omdat de tekst al is goedgekeurd".

Het is NOOIT te laat om de kinderen van uw land, ouderlijke rechten, gezins- en culturele waarden en vooral nationale soevereiniteit te beschermen!

Ga voor meer informatie en documentatie naar https://deviouseutreaty.org/

CCI heeft zowel in Maputo als in Luanda veel delegaties van de ACS landen kunnen bereiken en hen bewust kunnen maken van het gevaar omtrent dit verdrag. CCI kijkt daarom terug op een succesvol campagnejaar in Afrika. In 2023 zal CCI er alles aan doen om de ondertekening van deze overeenkomst te stoppen totdat alle landen die onder deze overeenkomst vallen, in staat zijn hun nationale soevereiniteit en christelijke waarden met betrekking tot leven, gezin en vrijheid van religie en onderwijs te handhaven”.