Nieuws

Nieuws uit Afrika kwartaal 2

30 juni 2022
CCI heeft zich in het 2e kwartaal van 2022 vrijwel uitsluitend gericht op bewustmaking van bepaalde bepalingen in de bindende overeenkomst tussen de EU en de ACS-landen, ook bekend als de post-Cotonou overeenkomst, die een looptijd heeft van 20 jaar.

Door: Meskerem Ritmeester

Gelukkig is dit in april voor onbepaalde tijd uitgesteld in verband met de vele onduidelijkheden rondom nationale soevereiniteit van de ACS-landen; vooral als het gaat om gevoelige ethische kwesties met betrekking tot mensenrechten, sociale en menselijke ontwikkeling (bijv. op gebieden als seksuele en reproductieve gezondheid en seksuele geaardheid). CCI heeft samen met zijn Amerikaanse partnerorganisatie Family Watch International (FWI) verschillende campagnegroepen opgezet om verder invloed uit te oefenen op de beleidsmakers uit de ACS landen die deze overeenkomst mogelijk in de toekomst moeten gaan ondertekenen.

Daarnaast heeft CCI in samenwerking met de Driestar Hogeschool op 15 juni een webinar georganiseerd over de mogelijkheden om alternatieve seksuele educatiematerialen, zoals de Driestar’s ‘Wonderlijk Gemaakt’, te introduceren in verschillende Afrikaanse landen. De belangrijkste reden hiervoor is om een alternatief aan te bieden voor de progressieve seksuele voorlichtingsmaterialen die de Verenigde Naties (VN) en de Europese Unie (EU) op dit moment aan het promoten zijn in Afrika. In deze webinar waren Christelijke en conservatieve partnerorganisaties aanwezig van verschillende delen van de wereld, zoals: Nederland, Frankrijk, Oeganda, Ethiopie, Kenia, Zuid-Afrika, Haiti, Verenigde Staten, Boerkina Faso, etc. Deze webinar is een eerste stap in de richting van het opzetten van een invloedrijk netwerk van gelijkgestemden om gezamenlijk alternatieve seksuele voorlichtingsmaterialen te promoten dat zich zowel baseert op gezonde (seksuele) relaties met de medemens en zich aanpast aan de context van de vaak diep religieuze en conservatieve Afrikaanse landen.

Als laatste heeft CCI Afrika zich gebogen over de zorgelijke provisies in het nieuwe pandemieverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dit verdrag is geintroduceerd in 2022 en wordt op dit moment ontwikkeld onder leiding van de WHO om nieuwe gezondheidspandemien te voorkomen en een mondiale gezondheidsaanpak te garanderen. Het zal voorlopig nog niet worden ondertekend, maar de inhoud is verontrustend. De angst bestaat dat, zodra de WHO een pandemie uitroept, alle overheden die dit verdrag ondertekenen verplicht zullen worden tot nog meer ingrijpende maatregelen dan we de afgelopen twee jaar meemaakten in verband met COVID-19. Nationale soevereiniteit en keuzevrijheid om zelf de gezondheidszorg op nationaal gebied in te vullen  worden op deze manier beperkt. Daarnaast bestaat er een risico dat dit verdrag de WHO in staat stelt om landen te dwingen om gevoelige themas binnen de gezondheidszorg in te voeren; denk aan bijv. seksuele gezondheidszorg en rechten (SRHR) inclusief abortus en sexuele orientatie.

CCI Afrika zal zich in de tweede helft van dit jaar verder bezighouden met het creeren van bewustzijn onder beleidsmakers en beleidsinvloeders in Afrika over bovenstaande onderwerpen.

Meskerem Ritmeester is Policy & Advocacy Directeur Afrika