Nieuws

Nationale soevereiniteit inzake gezondheid en onderwijs

24 november 2022
Straatsburg, 18 oktober 2022
Henk Jan van Schothorst heeft in het Europees Parlement in Straatsburg aandacht gevraagd voor de zorgelijke bepalingen van de EU-ACS-overeenkomst.

Op uitnodiging van Margarita de la Pisa and Bert-Jan Ruissen of ECR Group - Conservatives & Reformists in the European Parliament besprak CCI met Europarlementariërs in EP Straatsburg problematische bepalingen in de nog niet ondertekende 20 jaar bindende, seksueel vervuilde, ACS-EU "Partnerschapsovereenkomst". De nationale soevereiniteit op het gebied van gezondheid en onderwijs werd benadrukt.