Nieuws

Build Back Better – Is dat beter?

23 december 2021
Senator Joe Manchin van West Virginia verzet zich tegen het Build Back Better wetsvoorstel. Hij wil de rechten van religieuze instellingen beschermen om deel te nemen zonder hun bijbelse overtuigingen te schenden. Democraten zijn woedend! Ze hebben zijn stem nodig om dit wetsvoorstel erdoor te krijgen, en hij is niet bereid die te geven!

Door: John Van Der Brink

De meesten van ons weten inmiddels wel iets over de enorme uitgavenwet die door de regering-Biden wordt aangeprezen als een "oplossing" voor de ellende van ons land na Trump. De Democraten op Capital Hill willen veel van het beleid dat de voormalige president Donald Trump heeft gevoerd, terugdraaien. Zij zien dit wetsvoorstel als de meest veelbelovende kans om de manier waarop we in Amerika leven en denken fundamenteel te veranderen. Dit wetsvoorstel lijkt de weg vrij te maken naar economische en sociale welvaart, maar er zitten bepalingen in verborgen om het morele landschap van Amerika te veranderen. Hier volgen enkele feiten over het wetsontwerp die zouden resulteren indien het zou worden aangenomen.

Het wetsvoorstel omvat massale uitgaven voor door de overheid gesponsorde sociale programma's, waaronder gratis universeel kleuteronderwijs voor 3- en 4-jarigen, alsmede meer steun voor federale programma's voor steun aan studenten aan Amerikaanse hogescholen en universiteiten. Wat veel mensen niet weten is hoe deze programma's zullen worden gefinancierd. Zij zullen niet worden verstrekt via "block grants" die door de lokale staat worden beheerd volgens het beleid van de staat, maar zullen in plaats daarvan door de federale regering zelf worden geregisseerd. En de federale regering is van plan deze programma's te beheren volgens een strikt federaal zogenaamd non-discriminatiebeleid. Daarom zullen christelijke kinderdagverblijven, kleuterscholen, hogescholen en andere verwante instellingen geen financiering krijgen als zij een Bijbels begrip van LGBTQ-kwesties aanhangen. Sommige van deze instellingen zijn afhankelijk van federale financiering om te kunnen overleven. Het gevaar dat dit wetsvoorstel voor hun bestaan vormt is dus zeer reëel.

Sommigen zullen aanvoeren dat dit geen directe aanval is op hun eigen onderwijsinstellingen. Maar wat we ons moeten realiseren is dat controle over de Christelijke hogescholen en kleuterscholen een eerste stap is en dat die door dit wetsvoorstel haalbaar is. En die controle zou de morele revolutie uitbreiden die al over onze natie woedt. De LGBTQ agenda is al dominant in de lagere en middelbare openbare scholen van onze natie. Als dit wetsvoorstel van kracht wordt, zullen er dus nauwelijks nog onderwijsinstellingen zijn die kunnen vasthouden aan bijbelse normen en waarden. Geld in dit wetsvoorstel wordt gebruikt om morele veranderingen af te dwingen.

John Van Der Brink is directeur van de Netherlands Reformed Christian School in Pompton Plains (New Jersey) en lid van de Board of Directors Christian Council International (CCI), zusterorganisatie van CCI-NL

Dit is een van de redenen waarom Senator Joe Manchin van West Virginia zich tegen dit wetsvoorstel verzet. Hij wil de rechten van religieuze instellingen beschermen om deel te nemen zonder hun bijbelse overtuigingen te schenden. Democraten zijn woedend! Ze hebben zijn stem nodig om dit wetsvoorstel erdoor te krijgen, en hij is niet bereid die te geven!

Andere favoriete beleidslijnen van de Democraten maken deel uit van deze wet. Ze omvatten enorme uitgaven voor groene energie, klimaatverandering, en Obamacare ziektekostenverzekering. Elk van deze beleidsterreinen maakt deel uit van een te ver doorgevoerde overheid die resulteert in meer en meer individuele controle over individuele burgers. Ook de kosten van deze programma's zijn overweldigend en laten een financiële last achter voor onze kinderen en voor de generaties na ons.

Er zijn nog andere problemen met dit wetsvoorstel. Een daarvan is de enorme reikwijdte. Uiteindelijk maakt het de Amerikanen afhankelijker van giften van de overheid, en dat vertaalt zich in overheidscontrole. Dit wetsvoorstel zou ertoe leiden dat meer Amerikanen zich tot de overheid wenden om in hun behoeften te voorzien. Dat is socialisme, en conservatieve Amerikanen willen geen socialisme.

Let op wat er gebeurt in het leven van individuen wanneer de overheid meer en meer beleid gaat bepalen en controleren. Aan de oppervlakte lijkt het misschien goed, maar we moeten onder de oppervlakte kijken. Daar zullen we het ware resultaat van deze veranderingen zien.

Samenvattend, dit wetsvoorstel is een enorme uitgave die we ons niet kunnen veroorloven, en het bevat verraderlijke controles die Amerika fundamenteel veranderen.  Het Build Back Better wetsvoorstel is niet beter voor Amerika.

John Van Der Brink is directeur van de Netherlands Reformed Christian School in Pompton Plains (New Jersey) en lid van de Board of Directors Christian Council International (CCI), zusterorganisatie van Transatlantic Christian Council (TCC).