Nieuws

Hij, zij of X - Juist nú opkomen voor Leven, Gezin en Vrijheid wereldwijd. Helpt u mee?

20 mei 2021
Is uw kind bij geboorte nog jongen of meisje? Niet duidelijk, zo willen radicale krachten bij de Verenigde Naties (VN) tot norm stellen. Niet de biologische bouw is doorslaggevend voor je geslacht, het is maar net hoe je je voelt. Iedereen moet les krijgen in een brede diversiteit van seksuele oriëntaties en genderidentiteiten en daar zelf uit kunnen kiezen. In juni vergadert de VN-Mensenrechtenraad in Genève hierover.

Kijk hier naar de video 'The War on Children', waarin de meest controversiële en schadelijke onderdelen van programma's voor uitgebreide seksuele voorlichting (CSE) worden onthuld. (Met toestemming van https://familywatch.org/ heeft TCC/CCI de film in het Nederlands ondertiteld).

Gesteld wordt dat wie deze aanslag op de scheppingsorde genderideologie durft te noemen, hen slachtoffer en jou dader maakt. Dan moet je op een ‘zwarte’ lijst. Antidiscriminatie moet wereldwijd heersen als supergrondrecht boven godsdienst- en onderwijsvrijheid. Als dat lukt is het gedaan met onze vrijheid en is ouderlijk gezag in serieus gevaar. We moeten opstaan hiertegen, bij de bron! (Transatlantic) Christian Council International (TCC-NL en zuster CCI-VS) doet dat. Doet u mee?

Met uw gift kunnen we:

  • Onze inbreng verdedigen en promoten in Genève en in New York.
  • Élk leven eerbiedigen en genderideologie wereldwijd een halt toeroepen.
  • Uw stem zijn voor leven, gezin en vrij- heid bij internatio- nale organisaties en lidstaten.

Onze inbreng ligt in de erkenning van de inherente waardigheid van ieder mens als beelddrager van God dat het recht van ieder individu respecteert om, voor zover haalbaar, in vrijheid te leven.

Wereldwijd staan Bijbelse standaarden voor leven, gezin en vrijheden onder intense druk. Veelal rijke ‘westerse’ landen en organisaties pogen aanvaarding op te dringen van uiterst omstreden zaken als abortus, gender en seksuele rechten. Als afdwingbaar mensenrecht. Alsof armere lidstaten en burgers daar niet zelf in vrijheid over kunnen besluiten. Aan het oog onttrokken speelt deze verbeten strijd zich af op onze werkvelden. Wij hebben daar een stem!

Al diverse malen is TCC/CCI als niet-gesubsidieerde non- profit er in geslaagd om deze zaken uit slotresoluties te weren, zoals in maart en april nog in New York en met onze consultant bij de Afrikaanse Unie. Maar meer mensen en middelen zijn absoluut nodig om dit gevecht te voeren en onze uitgebreide mogelijkheden te benutten.

Daarom vragen wij uw gebed en financiële steun bij de lancering van het 3-jarig TCC/CCI project 2021-2023:

‘Vrij, onverveerd’

Voor permanent toezicht, controle en inspraak bij internationale organisaties, als bevoegde en officieel geaccrediteerde NGO bij de VN, EU, AU, OVSE en bij lidstaten zoals de VS en wereldwijd.