Events

CCI Business and Public meeting February 29, Kesteren, NL

Waarover: Het Gezin: Zorg of Zegen?
Wanneer: D.V. donderdag 29 februari 2024, 18:00-22:00
Wat: -Ondernemers buffet diner: 18:00-19:30 uur
-Bijeenkomst voor publiek: 20:00-22:00 uur
Waar: Molen De Zwaluw, Batterijenweg 19C, Kesteren
Wie: Diederik van Dijk, Henk Timmer, Ds. Al-Chalabi, P´╗┐ieter Moens, Riekelt Pasterkamp, Henk Jan van Schothorst

Aanmelden voor het ondernemersdiner tot uiterlijk woensdag 28 februari

Het Gezin: Zorg of Zegen?

Beste ondernemer, belangstellende,

Het aantal geboorten in Nederland daalt in zorgwekkend tempo. Het aantal florerende traditionele gezinnen in Westerse landen eveneens. Daardoor ontstaan allerlei problemen. Handjes tekort bij bedrijven, bij scholen, de zorg: overal. Migratie is niet de oplossing. En al helemaal niet de ontwrichtende en vereenzamende genderideologie. Door dit alles raakt de samenleving onthecht en versplinterd. Gezinsvriendelijker beleid is nodig. In Nederland, het Westen en wereldwijd. Het gezin is geen last, maar een lust, geen zorg, maar een zegen! CCI lobbyt voor wereldwijde eerbiediging van Bijbelse richtlijnen voor huwelijk en gezin.

Wij nodigen u uit om met ons over dit thema van gedachten te wisselen tijdens een ontspannen diner buffet in Molen De Zwaluw. Aansluitend zijn belangstellenden hartelijk welkom om te luisteren naar de ervaringen van Diederik van Dijk, Henk Timmer, Pieter Moens en Henk Jan van Schothorst, onder leiding van Riekelt Pasterkamp. Ds. Al-Chalabi zal het openingswoord verzorgen.

Het business diner en de publieke avond zijn vrij toegankelijk. U kunt bijdragen aan de kosten en de doelstellingen van de stichting door middel van een donatie.

29 feb CCI event Kesteren1
29 feb CCI event Kesteren2